Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Bọ Lập đổi nhà mới quechoa.info

Bọ Lập lại vất vả chuyển nhà mới. Địa chỉ mới là quechoa.info mời bà con tới thăm.

Bọ Lập viết trên blog của mình than rrằng "Làm blog thật mệt, mất thời gian kinh khủng.
"Mỗi ngày mình có 16 tiếng trước máy tính vừa làm việc vừa làm blog, trong đó thời gian dành cho blog là một nửa, có khi tới 2/3 thời gian. Thu nhập của mình sút kém đi trông thấy, lo quá là lo. Rất nhiều lần mình tính bỏ, nhưng nghiện mất rồi bỏ không được. Thuốc lá nghiện 35 năm thì bỏ được, blog mới nghiện có 7 năm mà bỏ mãi không được. Tức thế không biết, hu hu"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét