Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

TÂM PHẬT THẤY PHẬTMột hôm Tô Đông Pha đến chơi chùa, cùng ngồi thiền với nhà sư, thấy an lạc xuất hiện. Xả thiền xong, Tô rất vui vẻ hỏi nhà sư: 
- Ngài thấy tôi ngồi thiền như thế giống cái gì? 
- Trong ngài giống như Đức Phật.
Tô nghe thế vui lắm. Thiền sư hỏi lại:
- Thế ngài thấy tôi ngồi thiền giống cái gì?
Tô đáp:
- Trông ngài ngồi thiền giống một đống phân bò!
Sư nghe thế thấy hứng chí lắm.
Tô Đông Pha cười suốt dọc đường về, nghĩ bụng hôm nay đã thắng lão hòa thượng một phen rồi. Bị ta nói là đống phân bò mà không bẻ lại được câu nào cả. Tô về khoe với em gái Tô tiểu muội:
- Hôm nay anh đã qua mặt được lão sư già đó rồi!
Tô tiểu muội hỏi chuyện gì, Tô Đông Pha hào hứng kể lại. Tô tiểu muội cười ầm lên, Tô Đông Pha càng hào hứng. Nhưng Tiểu muội nói:
- Muội cười là cười huynh đó, huynh lại thua lão hòa thượng ấy rồi.
Tô ngạc nhiên hỏi thua là thua thế nào. Tiểu muội đáp:
- Tâm lão hòa thượng là tâm Phật, nên nhìn huynh thấy Phật. Còn tâm của huynh thì toàn phân bò nên huynh thấy hòa thượng như đống phân bò. Tâm huynh như thế làm sao mà bằng được tâm lão hòa thượng?
Bấy giờ Tô đỏ mặt tía tai, hiểu ra thấy xấu hổ quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét