Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Phác thảo cơ bản cho "đổi mới 2"?

Bài phát biểu gây tiếng vang của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh có thể xem là phác thảo các điểm then chốt cho cuộc "đổi mới 2". Đó là nhất thiết phải xây dựng nền kinh tế thị trường hoàn chỉnh, hiện đại và chuẩn bị các hạng mục nền móng cho một xã hội dân sự. Tất cả những yếu tố cốt lõi đó chỉ có thể thực thi trong điều kiện phải có sự đổi mới về chính trị một cách tương ứng với phát triển kinh tế - xã hội.
Phát biểu của Bộ trưởng Pham Bình Minh về tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho Biển Đông cũng nhấn mạnh về chính trị, VN phải tạo dựng được lòng tin của cộng đồng quốc tế và hình thành nên các cơ chế hợp tác có hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ, ngăn ngừa, đẩy lùi các nguy cơ, kiểm soát các bất đồng và giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề có thể tác động nghiêm trọng tới an ninh và phát triển của đất nước ta.
Về kinh tế đưa hội nhập đi vào chiều sâu cũng có nghĩa là phải tận dụng được chính hệ thống quy tắc và luật lệ của các tổ chức quốc tế để bảo vệ được các lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân Việt Nam trong quan hệ với đối tác nước ngoài.
Tóm lại, giải pháp lâu dài cho Biển Đông là phải xây dựng một VN hùng mạnh, cùng sánh vai các cường quốc năm châu. Cùng chia sẻ các giá trị cốt lõi của nhân loại văn minh.
Điều đó cho thấy đã tới lúc VN phải tự chủ thật sự về kinh tế, về chính trị trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, với các tiêu chuẩn, chất lượng cao và tôn trọng luật chơi chung. Đặc biệt với các nước phát triển, các nền kinh tế hùng mạnh.
Có lẽ đó cũng chính là thông điệp của những người có xu hướng cải cách, nhắm tới mục tiêu "đổi mới 2", thật sự phải thay đổi, thật sự thay đổi tất cả những gì cần thay đổi để đất nước phát triển một cách tích cực hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét