Thứ Năm, ngày 24 tháng 4 năm 2014

Vụ Đinh Đức Lập: Phải chăng lãnh đạo Mặt trận cố tình bao che?

Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (một trong những người có đơn tố cáo hàng loạt các sai phạm của ông Đinh Đức Lập - tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết và cũng là nạn nhân bị ông Lập trả thù, trù dập tàn bạo) mới đây có đơn đề nghị lần thứ hai gởi tới ban lãnh đạo MTTQ Việt Nam yêu cầu lãnh đạo tổ chức này thực hiện chức trách, quyền hạn của mình theo đứng quy định của pháp luật liên quan tới luật tố cáo, khiếu nại. Được biết, nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại và đề nghị của ông Thắng gởi tới lãnh đạo MTTQ Việt Nam trong hơn một năm qua đã rơi vào im lặng đáng sợ.


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LẦN 2
(Giải quyết tố cáo và kỷ luật Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết)

         Kính gửi:  - Ban Thường trực Ủy Ban trung ương MTTQ Việt Nam

Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: *** ĐT: ***

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

Trong khi đơn đề nghị giải quyết đơn tố cáo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết của chúng tôi ngày 28/2/2014 chưa được xem xét thì mới đây, Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về các sai phạm của ông Đinh Đức Lập đã được công bố rõ ràng trên nhiều trang mạng. Trước đó, báo Người cao tuổi cũng đã có bài viết về Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ này, khẳng định: Với những sai phạm (chỉ tính riêng của Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ chứ chưa tính sai phạm trong Kết luận số 42 KL/MTTW – ĐĐ ngày 7/1/2013), đối chiếu với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì ông Đinh Đức Lập phải chịu hình thức: Cảnh cáo Đảng, Cách chức Tổng biên tập.

Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, tiến hành xử lý kỷ luật ông Lập đúng với tính chất và mức độ vi phạm của hai bản Kết luận số 42 KL/MTTW – ĐĐ ngày 7/1/2013 và Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ ngày 8/1/2013. Đồng thời thụ lý giải quyết Đơn tố cáo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết mà chúng tôi đã gửi nhiều lần từ ngày 24/10/2013 tới nay. Chúng tôi không gửi đơn này cho Đảng ủy MTTQ Việt Nam vì tổ chức Đảng ủy đã bị Bí thư Vũ Trọng Kim thao túng, thực hiện hành vi bao che cho ông Lập, đồng lõa trả thù kỷ luật buộc thôi việc người tố cáo (trong khi đơn tố cáo ông Lập và ông Kim của chúng tôi chưa được cơ quan Công an và Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận).
Nếu Đơn tố cáo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết được giải quyết, chúng tôi sẽ xem xét đến việc rút đơn tố cáo mới đối với ông Vũ Trọng Kim đã gửi từ 1/4/2014.

Rất mong nhận được sự giải quyết đúng đắn của Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                                          Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2014
Nơi nhận:                                                                                    Người làm đơn
-Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
-Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam
-Ban Thường trực UBTWMTTQ Việt Nam
-Ban Tuyên giáo UBTWMTTQ VN               
-Ban Tổ chức cán bộ UBTWMTTQVN                                 Nguyễn Mạnh Thắng   


Tham khảo thêm đơn tố cáo ông Vũ Trọng Kim của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỐ CÁO
(Ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên trung ương Đảng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam không giải quyết tố cáo,
thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người tố cáo)
        
         Kính gửi:  - Ủy Ban Kiểm tra trung ương

Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: +++ Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 0989.++++++

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

        Vào các ngày: 24/10/2013; ngày 6/1/2014 ngày 16/3/2014, chúng tôi đã 3 lần gửi đơn tố cáo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết lên Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các vị lãnh đạo MTTQ Việt Nam với những nội dung sai phạm mới phát sinh từ năm 2013. Tuy nhiên đến nay Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn chưa xem xét, thụ lý giải quyết đơn tố cáo của chúng tôi.

        Mặc dù tôi đã có đơn đề nghị giải quyết tố cáo ngày 28/2/2014, và nhất là trong đơn tố cáo lần thứ 3 đề ngày 16/3/2014, tôi đã đề nghị Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim phải trả lời bằng văn bản việc giải quyết hoặc không giải quyết tố cáo. Nhưng quá thời hạn theo luật định, tôi vẫn không được trả lời.

        Căn cứ vào các quy định pháp lý trong Luật tố cáo, tôi làm đơn này tố cáo ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam với các sai phạm sau:

       Nội dung 1: Với trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan – người có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết (ngày 24/10/2013; ngày 6/1/2014 và ngày 16/3/2014) nhưng ông Vũ Trọng Kim không giải quyết tố cáo, vi phạm Điều 8 Luật Tố cáo. Tôi kính đề nghị xử lý kỷ luật ông Vũ Trọng Kim theo Điểm a, Khoản 2 Điều 14 Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm số: 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương ngày 30/3/2013.
        
        Cũng xin nói thêm, tại Thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 của Ủy Ban Kiểm tra trung ương đã kiến nghị Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải giải quyết về tổ chức và tố cáo tại báo Đại Đoàn Kết trong quý 1/2014 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Việc bao che này có phần trách nhiệm của ông Vũ Trọng Kim.

        Nội dung 2: Là người có thẩm quyền giải quyết tố cáo nhưng ông Vũ Trọng Kim không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, để người tố cáo bị trả thù, chuyển công tác, cắt lương, buộc thôi việc, vi phạm Khoản 6 Điều 8 Luật tố cáo. Tôi kính đề nghị xử lý kỷ luật ông Vũ Trọng Kim theo Điểm đ, Khoản 1 Điều 14 Quy định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm số: 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành trung ương ngày 30/3/2013.

       Trong quá trình tố cáo Bí thư Chi bộ - Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập, tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị được bảo vệ nhưng ông Vũ Trọng Kim vẫn không hề có văn bản chỉ đạo, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ dẫn tới việc tôi  bị Tổng biên tập Đinh Đức Lập trả thù, chuyển công tác (bất chấp Điều 37 và Điều 8 Luật Tố cáo quy định). Từ tháng  8/2012, tôi đã bị cắt lương và các chế độ. 
        
        Dù Kết luận số 42 KL/MTTW-ĐĐ ngày 7/1/2013 và Kết luận số 43 KL/MTTW-ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam khẳng định nội dung tố cáo Tổng biên tập Đinh Đức Lập trả thù người tố cáo là Nguyễn Mạnh Thắng khi điều chuyển công tác từ Phó Trưởng Ban Văn hóa – Nghệ thuật sang làm Phó Trưởng ban Kỹ thuật Quản trị mạng là có cơ sở, nhưng tôi không những được khôi phục vị trí công tác, được khôi phục trả lương và các chế độ (dù có đơn đề nghị) mà tiếp tục bị trả thù bằng hình thức buộc thôi việc mà không được bảo vệ dù đã gửi đơn khiếu nại và đề nghị được bảo vệ. Ông Vũ Trọng Kim là người đồng lõa trả thù vì đơn tôi tố cáo ông lúc đó chưa được Ủy Ban Kiểm tra trung ương kết luận.
          
        Qua đơn tố cáo này, tôi kính đề nghị quý vị lãnh đạo yêu cầu ông Vũ Trọng Kim phải ra văn bản thu hồi Quyết định số 322/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/5/2010 vì trái với Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước như Thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 của Ủy Ban Kiểm tra trung ương kết luận. Nếu không thu hồi, và thực hiện lại toàn bộ quy trình đấu thầu như quy định pháp luật thì tài sản nhà nước là nhà đất tại 66 Bà Triệu, Hà Nội sẽ bị thất thoát.

       Tôi xin cung cấp đầy đủ bằng chứng khi có yêu cầu.      
      
       Rất mong nhận được sự giải quyết đúng đắn của quý vị lãnh đạo có thẩm quyền.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                                          Hà Nội ngày 1 tháng 4 năm 2014
Nơi nhận:                                                                                    Người làm đơn
-Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
-Ban Bí thư
-Ủy Ban Kiểm tra trung ương
-Văn phòng trung ương Đảng
-Ban Tổ chức trung ương                                                       Nguyễn Mạnh Thắng
-Ban Nội chính trung ương
-Ban Tuyên giáo Trung ương                                                                                         

Thứ Ba, ngày 22 tháng 4 năm 2014

Đã có kết luận về các sai phạm của ông Vũ Trọng Kim lâu rồi sao chưa thấy xử lý?

Ngày 12/12/2013, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng được Ủy Ban Kiểm tra Trung ương mời lên nghe thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 về việc giải quyết đơn tố cáo ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, nhiều nội dung tố cáo các sai phạm của ông Kim đã được kết luận là đúng, là vi phạm pháp luật. Chẳng hạn như Thông báo số 528-TB/UBKTTW nêu rõ: Việc ông Vũ Trọng Kim ký Quyết định số 322/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/5/2010 là vi phạm Khoản 4 Điều 44 Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. 

Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra TW yêu cầu ông Vũ Trọng Kim và Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam rút kinh nghiệm trong các sai phạm, nhưng phải chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những sự việc phức tạp về tố cáo, về tổ chức  ở báo Đại Đoàn Kết trong quý I/2014.

Thế nhưng, nhiều tháng trời đã trôi qua, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp, hình thức xử lý nào đối với các sai phạm này của ông Kim cũng như giải quyết, xử lý dứt điểm các sai phạm bị tố cáo của ông tổng biên tập báo Đại đoàn kết. Trong khi đó, người đứng đơn tố cáo thì đã bị trù dập thảm hại.

Sau đây là đơn khiếu nại của ông Nguyễn Mạnh Thắng về tình trạng phi lý nói trên:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI LẦN 2
(Thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013
của Ủy Ban Kiểm tra trung ương)
        
         Kính gửi:  - Ủy Ban Kiểm tra trung ương

Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: *** ĐT: ***.

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

       Ngày 24/1/2014, tôi đã có đơn khiếu nại gửi Ủy Ban Kiểm tra trung ương về bản Thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 về việc giải quyết đơn tố cáo của tôi  đối với ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên trung ương Đảng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
       Vì đến nay, chưa nhận được hồi âm, nên căn cứ theo Điều 27 Luật Khiếu nại, tôi tiếp tục làm đơn khiếu nại lần thứ 2 kính gửi tới quý vị lãnh đạo đề nghị được giải quyết.

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

       Ngày 12/12/2013, tôi được Ủy Ban Kiểm tra Trung ương mời lên nghe thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 về việc giải quyết đơn tố cáo của tôi đối với ông Vũ Trọng Kim - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
       Tôi nhận thấy nội dung bản Thông báo số 528-TB/UBKTTW ngày 3/12/2013 hoàn toàn khác với nội dung thông tin trên truyền hình và báo chí ngày 22/11/2013.
        Theo thông tin trên truyền hình và báo chí thì đơn của chúng tôi: có nội dung không đúng và có nội dung chưa có cơ sở để kết luận”.
        Tuy nhiên, theo Thông báo số 528-TB/UBKTTW thì ông Vũ Trọng Kim đã mắc rất nhiều sai phạm.
         Xin đơn cử một số ví dụ.
         Nội dung tố cáo:  Ông Vũ Trọng Kim bổ nhiệm Tổng biên tập cho ông Đinh Đức Lập trái trái Khoản 2 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư.
         Thông báo số 528-TB/UBKTTW kết luận: Việc bổ nhiệm ông Đinh Đức Lập đã được Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin truyền thông đồng ý. Đáp ứng tiêu chuẩn về bằng cấp như quy định như quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư. Ông Lập có thời gian là Trưởng Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương Đoàn. Tuy nhiên cần rút kinh nghiệm trong việc đơn giản trong quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm ông Lập. Trong quá trình bổ nhiệm ông Lập làm Tổng biên tập không có ý kiến bằng văn bản của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Việc bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của ông Vũ Trọng Kim. Ông Kim thực hiện theo ý kiến của Đảng đoàn MTTQ nên đơn tố cáo này không đúng.
        Tôi xin khiếu nại nội dung này như sau:
 Trong đơn tôi tố cáo và bản cung cấp bằng chứng cho cán bộ điều tra của Ủy Ban Kiểm tra trung ương, tôi nêu rõ: Việc ông Vũ Trọng Kim ký Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Đức Lập là tráiKhoản 2 Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư. Thế nhưng, kết luận chỉ nêu phần trước của Khoản 2 Điều 6 chứ không đề cập đến đoạn sau của Khoản 2 nêu rõ điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (bao gồm cả Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập): “Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực báo chí  ít nhất là 3 năm”. Việc từng làm Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đoàn không phải là hoạt động trong lĩnh vực báo chí. 
Việc ông Vũ Trọng Kim biết quy định của Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư nhưng vẫn cố tình gửi công văn đề nghị tới Ban Tuyên giáo trung ương và Bộ Thông tin truyền thông đã “gây khó dễ” cho hai cơ quan quản lý báo chí này. Thế nhưng, cho dù có sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin truyền thông thì Quyết định 2732/QĐ-MTTW-BTT ngày 3/7/2009do ông Vũ Trọng Kim ký bổ nhiệm ông Đinh Đức Lập làm Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết vẫn trái quy định của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư. Bởi lẽ rất đơn giản: Ban Bí thư là cấp lãnh đạo Đảng cao hơn Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin truyền thông.
Việc lấy phiếu tín nhiệm trong quy trình để bổ nhiệm không chỉ “đơn giản” mà còn sai khi do chính ông Lập đề nghị lên lãnh đạo MTTQ, rồi chính ông Lập đứng ra triển khai thực hiện chứ Vụ Tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam không về báo Đại Đoàn Kết để triển khai.
Tại buổi thông báo, vị cán bộ chủ trì cuộc gặp của Ủy Ban Kiểm tra nói: Đảng có quyền điều động luân chuyển cán bộ. Tôi trao đổi lại rằng: Đảng có quyền nhưng phải điều động, luân chuyển đúng quy định của pháp luật và quy định của Đảng. Và tại sao lại không điều động người có đủ tiêu chuẩn và năng lực?.
Nội dung tố cáo: Phê duyệt cấp thẻ nhà báo trái quy định tại Điểm b, Khoản 1 Quy định cụ thể  số 2 của Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin.
Thông báo số 528-TB/UBKTTW kết luận: Ngày 10/9/2013, Bộ Thông tin truyền thông có văn bản gửi Ủy Ban Kiểm tra trung ương cho biết: ông Lập là Tổng biên tập nên thuộc đối tượng xét cấp thẻ.
Việc xét cấp thẻ nhà báo cho ông Lập thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin truyền thông.
Do công văn đề nghị xét cấp thẻ nhà báo cho ông Lập của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Cục Báo chí Bộ Thông tin truyền thông không phải do ông Vũ Trọng Kim ký nên nội dung tố cáo này chưa có bằng chứng để kết luận.
Công văn gửi Cục Báo chí do Trưởng Ban tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam ký nhưng không ghi rõ họ tên.
Tôi xin khiếu nại nội dung này như sau:
Khi ông Lập được cấp thẻ ông chưa phải là Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết (Ngày 21/6/2009, ông Lập được cấp thẻ nhà báo, trong khi đến ngày 3/7/2009 ông Lập mới được bổ nhiệm làm Tổng biên tập). Hơn nữa, việc bổ nhiệm ông lập làm Phó Tổng biên tập phụ trách đã trái với quy định của quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW của Ban Bí thư như đã phân tích ở trên.
Thẩm quyền ký công văn đại diện cho Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi Cục Báo chí Bộ Thông tin truyền thông xét cấp thẻ nhà báo cho ông Đinh Đức Lập năm 2008 không phải của Trưởng Ban tổ chức cán bộ của MTTQ Việt Nam (Chưa nói đến sai phạm về quy cách văn bản).
 Thẩm quyền xét cấp thẻ nhà báo cho ông Lập thuộc về Chủ tịch Huỳnh Đảm hoặc ông Vũ Trọng Kim - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam – Phụ trách khối báo và Tạp chí của MTTQ Việt Nam.
Nhưng dù ai ký đi chăng nữa thì  việc cấp thẻ cho ông Đinh Đức Lập vẫn trái Điểm b, Khoản 1 Quy định cụ thể  số 2 Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 của Bộ Văn hóa – Thông tin,quy định:  Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp Thẻ nhà báo“Có thời gian công tác liên tục theo chế độ biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại cơ quan báo chí đề nghị cấp Thẻ từ ba (3) năm trở lên, tính đến thời điểm xét cấp Thẻ”. Trong hồ sơ cán bộ của ông Lập thể hiện: ông Lập chưa từng làm ở một cơ quan báo chí nào trước khi về báo Đại Đoàn Kết. Tờ Thông tin Công tác Mặt trận mà ông Lập có thời gian ngắn phụ trách nội dung không phải là cơ quan báo chí vì tờ thông tin này không có Tổng biên tập, không trụ sở, không con dấu tài khoản riêng.
Trong sự việc xét cấp thẻ nhà báo này, sai phạm ban đầu thuộc về ông Đinh Đức Lập khi ông biết mình không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn cố tình làm công văn số 07/CV.ĐĐK ngày 23/3/2009 gửi Ủy Ban trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị duyệt cấp thẻ nhà báo.
Liệu Cục báo chí - Bộ Thông tin truyền thông có xét cấp thẻ nhà báo cho ông Lập không nếu như không có sự cố tình làm sai của ông Lập và đại diện Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam?.

Nội dung: Sai phạm trong việc ký Quyết định số 322/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/5/2010 chỉ định hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đông Dương để đầu tư và quản lý sau đầu tư xây dựng khai thác tòa nhà trụ sở báo tại 66 Bà Triệu, Hà Nội, trái Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 03/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

Thông báo số 528-TB/UBKTTW kết luận: Ông Vũ Trọng Kim không vi phạm Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và Thông tư số 03/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.
Tuy nhiên, Thông báo số 528-TB/UBKTTW nêu rõ: Việc ông Vũ Trọng Kim ký Quyết định số 322/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/5/2010 là vi phạm Khoản 4 Điều 44 Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Khoản 4 Điều 44 Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP nêu rõ việc xác định giá trị tài sản để liên doanh, liên kết phải đảm bảo nguyên tắc sau: “a) Đối với tài sản là quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất được xác định sát với giá thực tế trên thị trường tại thời điểm liên doanh, liên kết; không thấp hơn giá đất cùng loại do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định;
b) Đối với tài sản gắn liền với đất, giá trị tài sản được xác định phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại;
c) Đối với tài sản nhà nước không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này, giá trị tài sản được xác định phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ với tài sản để liên doanh, liên kết”.
       Chưa hề thực hiện các trình tự, thủ tục nêu tại khoản 4 Điều 44 của Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP, chưa có văn bản trình Bộ Tài chính (cơ quan có thẩm quyền) nhưng ông Vũ Trọng Kim đã ký Quyết định số 322/QĐ-MTTW-BTT ngày 13/5/2010.
       Hợp đồng mà báo Đại Đoàn Kết ký với Công ty CP đầu tư địa ốc Đông Dương có nhiều điểm chưa hợp lý, chưa đúng quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước và quy định của Nghị địnhSố: 52/2009/NĐ-CP, chưa thực hiện các thủ tục của các sở, ngành theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội; chưa được các cơ quan có thẩm quyền xác định tài sản để liên doanh liên kết; chưa có quyết định giao tài sản của cơ quan chủ quản cho báo Đại Đoàn Kết.
        Tôi xin khiếu nại nội dung này như sauÔng Vũ Trọng Kim đã làm sai Khoản 4 Điều 44 Nghị định Số: 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, thì cần bị xử lý kỷ luật chứ không thể cho rút kinh nghiệm. Tại sao lại để cho một cán bộ của Mặt trận – nơi am hiểu và giám sát luật pháp cố ý làm trái như vậy? Cố ý làm trái vì động cơ gì?. Và tại sao cán bộ lãnh đạo làm sai như thế lại được rút kinh nghiệm trong khi chúng tôi – những người tố cáo lại bị trả thù dã man: bị vu khống, bị cắt lương mấy năm trời, bị sa thải… mà không được bảo vệ?. Cho dù Kết luận số 42 KL/MTTW – ĐĐ ngày 7/1/2013 và Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đều kết luận nội dung tố cáo Tổng biên tập Đinh Đức Lập cắt lương, điều chuyển công tác người tố cáo là có cơ sở.
     
         Nội dungÔng Vũ Trọng Kim vi phạm pháp luật về giải quyết tố cáo, kéo dài thời gian giải quyết tố cáo, không thông báo cho người tố cáo kết quả giải quyết bằng văn bản.
         Thông báo số 528-TB/UBKTTW kết luận: Theo quy định, việc xem xét, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tuy nhiên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam yêu cầu Tổ công tác báo cáo và kết luận là không đúng thẩm quyền, trái quy định tại khoản 1.2.2 Điều 30 Hướng dẫn các quy định về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng tại chương 7 chương 8 Điều lệ Đảng khóa 11.  
         Việc giải quyết kéo dài là không đúng khoản 5 Điều 32 Hướng dẫn các quy định về kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng tại chương 7 chương 8 Điều lệ Đảng khóa 11 và Điều 21 Luật tố cáo (thời hạn giải quyết là 60 ngày, trường hợp phức tạp được gia hạn nhưng không quá 30 ngày ).
         Ban Thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam không giải quyết và trả lời kết quả giải quyết tố cáo bằng văn bản cho người tố cáo là không đúng với Khoản 2 Điều 26 Luật tố cáo.
        Ủy Ban Kiểm tra kết luận: Cho ông Vũ Trọng Kim và Đảng đoàn, Đảng ủy, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam rút kinh nghiệm trong các sai phạm, nhưng phải chỉ đạo và giải quyết dứt điểm những sự việc phức tạp về tố cáo, về tổ chức  ở báo Đại Đoàn Kết trong quý I/2014.
       
       Kính thưa quý vị lãnh đạo!
       
       Trong quá trình công tác, khi làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị, ông Vũ Trọng Kim đã từng bị kỷ luật Khiển trách vì đã làm cho tình hình mất đoàn kết trong nội bộ kéo dài. Thiết tưởng, sau khi bị kỷ luật này ông Kim sẽ sửa chữa khuyết điểm và thực hiện tốt quy định của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước, nhưng ông Kim vẫn cố tình mắc nhiều sai phạm. Những sai phạm này của ông Kim nhằm mục đích che dấu sai phạm cho ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Đối chiếu với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì với những sai phạm của mình căn cứ theo Kết luận (số 42 và 43) của Đảng đoàn Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết phải chịu hình thức kỷ luật: Khai trừ Đảng, cách chức Tổng biên tập. Thế nhưng, ông Lập chỉ bị xem xét kỷ luật Khiển trách. Trong khi  nhiều nội dung tố cáo chưa được giải quyết thì ông Vũ Trọng Kim cố tình làm lơ không có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo như luật quy định, đồng lõa với ông Lập đuổi việc những người tố cáo.
      
       Thêm nữa, khi Ủy Ban Kiểm tra trung ương chưa xử lý thì có vẻ rất bất bình thường, ông Vũ Trọng Kim đã để cho toàn bộ phòng làm việc của mình bị cháy. Chúng tôi đề nghị Ban Bí thư và Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam có công văn đề nghị tới cơ quan chức năng làm rõ sự việc này.
              
       Kính thưa quý vị lãnh đạo!

      Chỉ vì niềm tin vào Đảng, vào pháp luật Nhà nước, chúng tôi đã mạnh dạn tố cáo những sai phạm của ông Đinh Đức Lập và Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết. Tuy nhiên , với vai trò là Thủ trưởng cơ quan, ông Vũ Trọng Kim đã cố tình giải quyết sai luật tố cáo, bao che, không bảo vệ người tố cáo, đồng lõa với người bị tố cáo để trả thù, vu khống, cắt lương, buộc thôi việc người tố cáo trong khi sự việc chưa được giải quyết. Nay, Ủy Ban Kiểm tra trung ương đã có nhiều kết luận khẳng định sai phạm của ông Vũ Trọng Kim (tuy nhiều nội dung khác chúng tôi không đồng ý).
     
       Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo xem xét và có hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Trọng Kim. Không có lẽ một Ủy viên trung ương Đảng, một Ủy viên của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lại được miễn kỷ luật, được rút kinh nghiệm, còn hậu quả ông ta gây ra thì sao?. Trụ sở Văn phòng thường trú của báo Đại Đoàn Kết tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng đã bị bán sai luật pháp cho tư nhân, và trụ sở 66 Bà Triệu – mảnh đất vàng đã bị ông Kim làm trái quy định của Nhà nước theo kết luận của Thông báo số 528-B/UBKTTW ngày 3/12/2013 của Ủy Ban Kiểm tra trung ương.
      
       Tài sản Nhà nước, trụ sở 66 Bà Triệu, Hà Nội của báo Đại Đoàn Kết sẽ ra sao nếu ông Kim được “tạo điều kiện” để “chạy bằng được” việc hợp tác với công ty tư nhân nhằm trục lợi? Ông Kim sẽ còn gây mất đoàn kết, giảm uy tín của Đảng, MTTQ, và thất thoát tài sản Nhà nước nếu tiếp tục lãnh đạo Mặt trận tổ quốc.

        Nhiều sai phạm của Tổng biên tập Đinh Đức Lập và vụ cháy phòng làm việc của ông Vũ Trọng Kim đã được báo chí phản ánh. Dư luận hiện đang rất quan tâm về kết quả xử lý dứt điểm đối với ông Vũ Trọng Kim và ông Đinh Đức Lập như thế nào.
      
       Bao giờ những người tố cáo bị trả thù buộc thôi việc oan sai được phục hồi công việc ở báo Đại Đoàn Kết?.

       Rất mong nhận được sự trả lời của quý Ủy Ban kiểm tra trung ương!

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                          Hà Nội ngày 6 tháng 3 năm 2014
Nơi nhận:                                                                                    Người làm đơn
-Tổng Bí thư
-Chủ tịch nước
-Thủ tướng chính phủ
-Chủ tịch Quốc hội
-Ban Bí thư
-Văn phòng trung ương Đảng
-Ủy Ban Kiểm tra trung ương (để giải quyết)
- Ông Ngô Văn Dụ - Chủ nhiệm UBKTTW                                          Nguyễn Mạnh Thắng
- Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Đảng đoàn –
Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam                                                          
-Ông Mai Thế Dương – Phó Chủ nhiệm UBKTTW
-Ban Tổ chức trung ương
-Ban Nội chính trung ương
-Ban Tuyên giáo Trung ương

-Ông Lê Bá Trình – Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam                                                                                                 

Thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2014

Bật mí một kết luận "mật" về các sai phạm của Đinh Đức Lập (Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết)

Mặc dù đã cố tình làm giảm nhẹ rất nhiều tình tiết và mức độ sai phạm của ông Đinh Đức Lập (Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết), song Kết Luận số 43 ngày 8/1/2013 của Đảng Đoàn MTTQVN  vẫn phải thừa nhận hầu hết các nội dung tố cáo ông Đinh Đức Lập đều có cơ sở.

MTTQVN cho tới nay vẫn chưa có Kết luận chính thức nào theo đúng thầm quyền, đúng quy định của pháp luật về việc giải quyết các nội dung tố cáo ông Đinh Đức Lập. Riêng Kết luận số 43 được coi là mới giải quyết về mặt Đảng nên chỉ lưu hành nội bộ, không cung cấp cho người tố cáo.

Vây mà ông Đinh Đức Lập đã ngang nhiên chà đạp luật pháp, coi thường Đảng Đoàn MTTQVN xuyên tạc Kết luận 43 và lấy nó làm căn cứ để kỷ luật buộc thôi việc, trả thù các nhà báo tố cáo ông ta.

Điều đáng nói là Đảng Đoàn MTTQVN, Ban Thường trực, các vị lãnh đạo khả kính của MTTQVN biết là Đinh Đức Lập đang làm càn nhưng họ vẫn không có động thái nào để đảm bảo kỷ cương, phép nước và kỷ luật Đảng. Trong khi lẽ ra, theo quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức MTTQ phải là một trong các tổ chức quan trọng, nòng cốt giám sát việc thực hiện pháp luật và vận động nhân dân tuân theo, sống và làm việc theo pháp luật.

Sau đây là toàn văn bản Kết luận 43 (chẳng hiểu căn cứ vào quy định nào mà được đánh dấu MẬT ) của Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam.


Vụ Đinh Đức Lập: Hành vi bao che không xử lý đúng người đúng tội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam


KL 1

Vụ việc Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết bị tố cáo vì nhiều sai phạm đã được dư luận lâu nay lên tiếng và bình luận quá nhiều. Nhưng sao cái “ung nhọt” này đến nay vẫn chưa chịu vỡ?. Phải chăng, lãnh đạo Mặt trận tổ quốc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chưa thấy nó “thối”, chưa thấy cần phải cắt bỏ?. Dư luận đang lấy làm lạ là tại sao ông Nguyễn Thiện Nhân – vị Chủ tịch MTTQ lại không sớm “quét rác” ở MTTQ, để đống rác từ thời ông Huỳnh Đảm to thêm?.

KL 2

Để dư luận được rõ, chúng tôi xin công bố công khai, bản Kết luận số 43 KL/MTTW-ĐĐ ngày 8/1/2013 của Đảng đoàn Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt nam về các sai phạm của Tổng biên tập Đinh Đức Lập. Thật nực cười là một Đảng viên “tép riu” như ông Đinh Đức Lập lại được Đảng đoàn MTTQ kính cẩn đóng dấu “Mật” vào văn bản. Chưa bàn về những cái sai trong thẩm quyền ra Kết luận của văn bản này (thẩm quyền phải là của Ban thường trực MTTQ), cũng chưa bàn về những cái sai đã được phù phép thành “không có cơ sở”, chỉ tính những sai phạm đã được khẳng định là có cơ sở trong bản kết luận này (cũng chưa tính sai phạm trong bản Kết luận số 42 KL/MTTW-ĐĐ ngày 7/1/2013) thì như báo Người cao tuổi viết: Với những sai phạm theo kết luận của Đảng đoàn MTTQ, đối chiếu với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ông Lập phải chịu ít nhất hình thức kỷ luật Cảnh cáo Đảng, cách chức.

KL 3

Việc ông Lập chỉ bị kỷ luật Khiển trách hóa ra là do được ông Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam che đỡ. Khi xét kỷ luật ông Lập, những cán bộ được phân công xử lý kỷ luật đã không có trong tay 2 bản Kết luận số 42 KL/MTTW-ĐĐ và Kết luận số 43 KL/MTTW-ĐĐ, thay vào đó là văn bản khác ghi lỗi sai phạm rất nhẹ của ông Lập.

KL 4

Báo Người Cao tuổi cũng đã có bài viết về những sai phạm nghiêm trọng của Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết Đinh Đức Lập (xin xem: http://nguoicaotuoi.org.vn/phap-luat/tong-bien-tap-bao-dai-doan-ket-dinh-duc-lap-co-nhieu-sai-pham-nghiem-trong-theo-ket-luan-cua-dang-doan-mttq-viet-nam.html
Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập có nhiều sai phạm nghiêm trọng theo Kết luận của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

KL 5

Việc ông Đinh Đức Lập, Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết bị các nhà báo, các lãnh đạo Ban của báo Đại Đoàn Kết tố cáo từ hơn một nay khiến dư luận rất quan tâm. Ngày 8/1/2013, Đảng đoàn cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ. Đối chiếu với quy định của Đảng, của pháp luật thì với những sai phạm nghiêm trọng trong kết luận này, ông Đinh Đức Lập ít nhất cũng phải chịu hình thức kỉ luật cảnh cáo (kỉ luật Đảng), cách chức Tổng biên tập. Thế nhưng, không hiểu sao việc xử lí ông Lập lại được tiến hành “xử lí nội bộ”, quá nhẹ so với tính chất mức độ sai phạm. Trong khi đó, những người tố cáo ngang nhiên bị trả thù bằng hình thức: Buộc thôi việc. Báo Người cao tuổi xin điểm qua một số sai phạm nghiêm trọng của ông Đinh Đức Lập đã được Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ khẳng định là đúng, là có cơ sở…

KL 6

Sai phạm đầu tiên xin được nêu ra là vụ việc ông Đinh Đức Lập vi phạm Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là việc cố ý làm trái quy định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức trao cúp, huy động kinh phí trong chương trình “Tự hào thương hiệu Việt” do báo tổ chức (Báo Người Cao Tuổi đã có bài điều tra về vấn đề này). Báo Đại Đoàn Kết đã kí hợp đồng với các doanh nghiệp để thu tiền sau đó trao cúp cho họ. Kết luận cũng đã làm rõ việc ông Lập tạo dựng hồ sơ không trung thực, không hề có sự bình chọn nào của độc giả để bình chọn như tiêu chí của cúp đã được tuyên truyền trên báo Đại Đoàn Kết.

KL 7

Đã cố ý làm trái quy định của Quy chế quản lí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ nhưng ông Lập lại “hợm hĩnh” cho mình quyền chê trách người khác khi không đến dự buổi lễ trao cúp “Tự hào thương hiệu” ngày 30/7/2011. Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ đã chỉ rõ sai phạm của ông Lập trong việc “cho đăng bài viết “Trách nhiệm” trên báo Đại Đoàn Kết (số 182 ra ngày 1/8/2011) nhằm miệt thị lãnh đạo các cấp, vi phạm chức trách công vụ, lạm dụng tờ báo Mặt trận để phục vụ chủ nghĩa cá nhân, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam”. Về sai phạm này, Kết luận nêu: “Đảng đoàn đã chỉ đạo Ban Thường trực rút kinh nghiệm với đồng chí Đinh Đức Lập”.

KL 8

Sai phạm thứ hai của ông Lập là trong công tác tổ chức cán bộ. Ông Nguyễn Xuân Huy là người được ông Lập tuyển về, chưa đánh giá hết năng lực, đạo đức đã vội bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên truyền quảng cáo và phát hành. Ông Nguyễn Xuân Huy đã vi phạm trong việc môi giới hối lộ bất thành Tổng biên tập báo Người cao tuổi để chạy án cho sai phạm của ông Nguyễn Văn Nam – Hiệu trưởng trường Đại học kinh tế quốc dân. Ông Huy bị từng bị báo Người cao tuổi phanh phui giả mạo Tiến sĩ, Phó Cục trưởng Cục Báo chí xuất bản, Phó Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Đơn tố cáo của các nhà báo đề nghị làm rõ trách nhiệm của ông Lập trong việc ông Lập có dấu hiệu bao che tội phạm, không báo cáo và không chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để làm rõ về vấn đề hình sự. Kết luận cho biết: “Vấn đề này, đã được xác minh tại Báo cáo số 05-BC/KT-ĐU của Tổ Kiểm tra Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy. Sau kết luận Đảng đoàn chỉ đạo Ban Thường trực đề nghị Đảng ủy kiểm điểm làm rõ”. Tuy nhiên, đến nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết vì ông Nguyễn Xuân Huy cố tình tiêu hủy vật chứng, vi phạm bộ luật hình sự.

KL 9

Trường hợp ông Nguyễn Văn Hải, người lái xe lâu năm của báo Đại Đoàn Kết bị ông Lập trù dập chuyển công tác sang làm bảo vệ là có cơ sở, trái nguyện vọng của người lao động. Trong khi đó, ông Lập tuyển một lái xe khác, lái xe cho ông Lập như một lái xe gia đình nhưng do báo trả lương. Kết luận chỉ rõ: “Việc làm này đã vi phạm Điều 8 Quyết định 59/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”. Thế nhưng, Kết luận không ghi kiến nghị xử lí ông Lập theo Khoản 2 Điều 22 Quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lí, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty Nhà nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, ông Lập phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đồng thời bị xử lí kỉ luật theo quy định của Chính phủ quy định về bồi thường thiệt hại, xử lí kỉ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

KL 10

Cũng liên quan đến việc chuyển công tác cán bộ, Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ chỉ rõ nội dung tố cáo: Điều chuyển công tác nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng từ Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật sang làm Phó Trưởng ban Kỹ thuật Quản trị mạng trong khi ông Thắng có đơn tố cáo là có cơ sở. Kết luận không kiến nghị xử lí việc vi phạm này theo quy định của Đảng về xử lí kỉ luật đảng viên vi phạm và theo quy định của luật tố cáo. Theo đó, việc trả thù người tố cáo sẽ bị kỉ luật cảnh cáo (kỉ luật Đảng) và cách chức.

Nhà báo Hữu Nguyên, Phó Trưởng ban Đại diện báo Đại Đoàn Kết tại TP. Hồ Chí Minh cũng bị ông Lập trả thù. Kết luận nêu việc ông Lập ngang nhiên không cho nhà báo Hữu Nguyên được ngồi họp giao ban trực tuyến để chỉ đạo công việc là có cơ sở.

Sai phạm về công tác quản lí tài chính của ông Lập được Kết luận nêu rõ. Ví dụ việc tùy tiện cắt giảm lương tăng thêm của cán bộ, phóng viên Ban Đại diện báo Đại Đoàn Kết tại TP. Hồ Chí Minh là có cơ sở. Tình hình tài chính mất cân đối, nợ nần nghiêm trọng của báo Đại Đoàn Kết cũng đã được Kết luận đề cập đến. Kết luận nêu kiến nghị của Tổ công tác yêu cầu cơ quan kiểm toán và cơ quan thuế điều tra làm rõ. Tuy nhiên, không hiểu sao, đến nay, vẫn chưa thấy cơ quan kiểm toán và cơ quan thuế vào báo Đại Đoàn Kết điều tra làm rõ.

Sai phạm quản lí công sản của ông Lập được kết luận dẫn ra hai trường hợp cụ thể. Đó là “thiếu chặt chẽ” trong việc kí kết hợp đồng với Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Đông Dương (có thể khiến báo Đại Đoàn Kết mất 1 triệu USD). Kết luận cũng nêu ra việc vi phạm pháp luật của Công ty CP đầu tư xây dựng địa ốc Đông Dương khi chiếm đoạt về danh nghĩa trụ sở của báo Đại Đoàn Kết làm trụ sở chính của mình. Sai phạm thứ hai trong quản lí công sản là “từ bỏ quyền sử dụng văn phòng thường trú tại 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng”. Kết luận nêu rõ sai phạm này thuộc về Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết và cá nhân ông Lập – Tổng biên tập. Kết luận không kiến nghị gì liên quan đến việc thu lợi bất minh 1 tỉ VNĐ của báo Đại Đoàn Kết từ Công ty CP xây dựng 79. Theo Khoản 2 điều 33 Luật Quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước quy định thì số tiền 1 tỉ thu được từ Cty CP Xây dựng 79 lẽ ra phải được hạch toán riêng, sau khi trừ đi chi phí hợp lí liên quan, nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước, báo Đại Đoàn Kết mới được sử dụng để phát triển hoạt động sự nghiệp. Hơn nữa, theo quy định của luật thì ông Lập không phải là người có thẩm quyền để giải quyết những vấn đề liên quan đến trụ sở, văn phòng của báo Đại Đoàn Kết.

Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ nêu nội dung tố cáo ông Lập “lợi dụng chức vụ quyền hạn để lạm dụng báo Đại Đoàn Kết nhằm mục đích thỏa mãn chủ nghĩa cá nhân, bệnh hình thức, đánh bóng hình ảnh Tổng biên tập gây ảnh hưởng xấu tới uy tín và đạo đức người làm báo, làm ảnh hưởng không tốt tới MTTQ Việt Nam là cơ quan chủ quản của báo Đại Đoàn kết” là có cơ sở.

Kết luận số 43 KL/MTTW – ĐĐ mặc dù đã được kí từ ngày 8/1/2013, song đến nay Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn chưa có hình thức xử lí kỉ luật nghiêm, đúng với tính chất và mức độ vi phạm của ông Đinh Đức Lập và Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Trong khi những nội dung tố cáo vừa được Kết luận, chưa được xử lí thì ông Lập lại tiếp tục vi phạm những quy định của Đảng và pháp luật. Đó là việc để cho cháu ruột Đinh Quang Sơn, kế toán trưởng, Phó Trưởng ban Kế hoạch tài chính thụt két chiếm dụng vốn tại dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên. Báo Người cao tuổi cũng đã có bài điều tra về vấn đề này. Đến nay, mới chỉ thấy ông Lập kỉ luật thủ quỹ Lê Thị Kim Dung và Đinh Quang Sơn còn Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam chưa xử lí ông Đinh Đức Lập và Ban hỗ trợ dự án báo Đại Đoàn Kết.

Chính vì không bị xử lí nghiêm đúng tính chất và mức độ sai phạm, nên ông Lập đã ngang nhiên tiếp tục sai phạm trả thù người tố cáo. Báo Tuổi trẻ và Tạp chí Người Làm Báo đã có bài phản ánh về sự trả thù buộc thôi việc người tố cáo này.Mời tham khảo thêm: 

Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết

Đảng đoàn MTTQ Việt Nam kết luận ông Đinh Đức Lập có nhiều sai phạm nghiêm trọng


Thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Những hình ảnh kỳ thú nhìn từ trên không

1- Central Park, Nova York

2- Barcelona

3- Cidade do México

4- Labirinto Longleat, Inglaterra

5- Veneza

6- Amsterdã

7- Cataratas do Niágara, EUA

8- Chicago

9- Berna, Suíça

10- Manguezais em Nova Caledónia

11- Campos de tulipas na Holanda

12- Dubai e seus desenhos que só podem ser decifrados dessa forma

13- Dubrovnik

14- Deserto do Namibe, Namíbia

15- Pirâmides do Egito

16- Meskendir Valley, Turquia

17- Xangai

18- Arco do Triunfo, Paris

19- Cidade do Cabo

20- Moscou

21- Atenas

22- Vancouver

23- Malé, Maldives

24- Seattle

25- Cidade do Vaticano

26- Bac Son Valley, Vietnã

27- Marina Bay, Dubai

28- Campos de Arroz, China

29- Lago em Pomerânia, Polônia

30- Rio de Janeiro