Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Sao vẫn chưa xử lý kỷ luật hành vi gian lận giải báo chí quốc gia của ông Đinh Đức Lập và Chi hội báo Đại đoàn kết?
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT
(Hành vi gian lận giải báo chí quốc gia của ông Đinh Đức Lập - Ủy  viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam; Chi hội báo Đại Đoàn Kết (Thư ký Hà Trọng Nghĩa (Hà Văn Thọ), Phó Thư ký Nguyễn Thị Cẩm Thúy)

         Kính gửi:  - Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: *** ĐT: ***

Kính thưa quý vị lãnh đạo!
Ngày 22/8/2014, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản số 148/CV-BKT-HNBVN,thông báo cho người tố cáo biết: BCH Hội Nhà báo Việt Nam sẽ xem xét hình thức kỷ luật vụ việc gian lận giải báo chí quốc gia lần VIII năm 2013 của ông Đinh Đức Lập và Chi hội báo Đại Đoàn kết trong kỳ họp tới.

Vì vậy, tôi xin nêu rõ thêm sai phạm của ông Đinh Đức Lập và các cá nhân trong chi hội báo Đại đoàn kết như sau:

Đối với ông Đinh Đức Lập - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam:
Căn cứ Báo cáo số 01-BC/CH. ĐĐK ngày 5/7/2014 của Chi hội báo Đại Đoàn Kết thì Tổng biên tập Đinh Đức Lập biết mình không phải là tác giả của bất kỳ bài báo nào trong loạt bài đoạt giải mà vẫn tự ký vào Công văn của Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết số 78 CV/BBT.ĐĐK gửi Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đề nghị bổ sung tên mình (bút danh Đức Anh) vào danh sách nhận giải. Hành vi này là lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật”, vi phạm Điều 4 quy định về Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Vi phạm Khoản 4 Điều 14 Luật Thi đua khen thưởng Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật”.
Đã vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về đạo đức của người làm báo nhưng ông Lập còn trơ trẽn giành phần đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải nhận kỷ niệm chương trước ống kính truyền hình trực tiếp và còn trả lời phỏng vấn nhiều đài truyền hình, phát thanh, báo chí với tư cách là tác giả về loạt bài đoạt giải; thậm chí còn duyệt bài cho đăng ngay trên chính báo Đại đoàn kết bài viết về loạt bài đoạt giải đưa tên Đức Anh vào và còn mở ngoặc chú thích là Đinh Đức Lập. Đó chính là hành vi thiếu trung thực, không tôn trọng sự thật, không xứng đáng là một phóng viên chứ chưa nói đến tư cách, cương vị của một Tổng biên tập.
Vì vậy chúng tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam xử lý kỷ luật ông Đinh Đức Lập với hình thức Khai trừ; đồng thời thu hồi lại bằng khen và tiền giải thưởng mà ông Lập đã nhận.

Đối với Thư ký Chi hội Hà Trọng Nghĩa (bút danh của Hà Văn Thọ):

Biết rõ Tổng biên tập Đinh Đức Lập không phải là tác giả của bài nào trong loạt bài dự thi đoạt giải nhưng vẫn cố tình kê khai gian dối thêm tên tác giả Đức Anh (Đinh Đức Lập) vào nhóm tác giả đoạt giải lên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, vi phạm Hướng dẫn số 01/HD-HĐGBCQG về việc Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ VIII - Năm 2013 của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia và Khoản 3 Điều 14 Luật Thi đua khen thưởng: “Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng”  Điều 96 Luật Thi đua khen thưởng.

Tuy nhiên, khi Hội đồng giải báo chí quốc gia đã chỉ đạo phải có công văn đề nghị rút tên Đức Anh ra khỏi giải thì Hà Trọng Nghĩa vẫn ngoan cố, “cãi chày cãi cối” làm Báo cáo số 01-BC/CH.ĐĐK ngày 5/7/2014, cho rằng mình và Ban thư ký Chi Hội làm đúng, là “thấu tình đạt lý” không chịu thừa nhận hành vi sai phạm. Còn việc rút giải là do cá nhân ông Lập không thích nhận giải nên có ý kiến xin rút. Và còn cố tình xúc phạm cả Hội đồng giải báo chí quốc gia; báo Người cao tuổi và những người tố cáo hành vi gian lận này khi cho rằng đó là những “dư luận bất lợi ngoài ý muốn”.
Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nghiêm túc tiến hành kỷ luật Thư ký Chi hội Hà Trọng Nghĩa với hình thức Khai trừ.

Đối với Phó Thư ký chi hội Nguyễn Thị Cẩm Thúy:
Cùng với Hà Trọng Nghĩa – Thư ký chi hội, Nguyễn Thị Cẩm Thúy cố tình vi phạm Điều 14 và Điều 96 Luật Thi đua khen thưởng, đồng thời vi phạm Hướng dẫn số 01/HD-HĐGBCQG về việc Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ VIII - Năm 2013 của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia.
Căn cứ theo Báo cáo số 01-BC/CH. ĐĐK ngày 5/7/2014, thì Nguyễn Thị Cẩm Thúy không những chỉ đề nghị Hội đồng Giải báo chí quốc gia khen thưởng cho ông Đinh Đức Lập mà còn đưa thêm tên mình (Nguyễn Thị Cẩm Thúy) vào danh sách đề nghị nhận Giải B Giải Báo chí Quốc gia. Tuy nhiên, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã không chấp nhận thêm tên của Thúy.
Trước khi Lễ trao giải chính thức được tổ chức, chính Nguyễn Thị Cẩm Thúy đã viết bài ca ngợi mình và ông Lập được Giải báo chí quốc gia trên báo Đại Đoàn Kết.

Kính thưa quý vị lãnh đạo!
Hành vi gian lận của ông Đinh Đức Lập - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Thư ký chi hội báo Đại Đoàn Kết Hà Trọng Nghĩa (Bút danh của Hà văn Thọ) và Phó Thư ký chi hội báo Đại Đoàn Kết Nguyễn Thị Cẩm Thúy  là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự giải, ảnh hưởng tới uy tín của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia… vì vậy, để bảo vệ pháp luật của Nhà nước, quy định về đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi kính  đề nghị quý vị lãnh đạo sớm chỉ đạo tiến hành xử lý kỷ luật ông Đinh Đức Lập - Ủy viên BCH Hội nhà báo Việt Nam; Thư ký chi hội báo Đại Đoàn Kết Hà Trọng Nghĩa (Hà Văn Thọ); Phó thư ký chi hội báo Đại đoàn kết Nguyễn Thị Cẩm Thúy vì hành vi gian lận Giải báo chí Quốc gia lần thứ VIII năm 2013.

 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                           Hà Nội ngày 4 tháng 9 năm 2014
-BCH Hội Nhà báo Việt Nam (để gq)                                                   Người làm đơn
-Nhà báo Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo VN
-Các Phó Chủ tịch


                                                         

                                                                                                        Nguyễn Mạnh Thắng

3 nhận xét:

 1. Được biết cô Cẩm Thúy còn gian lận bằng cấp mà chưa bị xử lý kỷ luật. Chi bộ báo Đại đoàn két bao che đến bao giờ?. Hay lại đểu cáng bỏ phiếu không kỷ luật như đối với thằng Lập trước đây?

  Trả lờiXóa
 2. Đảng ủy Mặt trận tổ quốc phải kỷ luật đảng ủy viên Lập và chỉ đạo chi ủy báo Đại đoàn kết kỷ luật Đảng viên Hà văn Thọ và Nguyễn Thị Cẩm Thúy nữa.

  Trả lờiXóa
 3. Phóng viên 66 Bà Triệu13:57 5 tháng 9, 2014

  Đinh đức Lập+Hà Trọng Nghĩa+Cẩm Thúy=Tổ hợp có nhân cách ô uế! Bà Cẩm Thúy thì xem Hà Trọng Nghĩa là kẻ lè nhè giẻ rách phét lác, không biết bây giờ họ thờ cùng 1 chủ sẽ thế nào nhỉ? Sếp nào rơi vào tay người đàn bà như Cẩm Thúy đều có kết cục thảm bại, chết bất đắc kỳ tử cả thôi.

  Trả lờiXóa