Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

“Đại thành”

Le Vinh Huy


“Đại thành” 大成 (thành công/ thành tựu lớn) là bức đại tự mà vị lãnh đạo nọ được tặng. Cả người tặng lẫn người được tặng đều hân hoan phơi phới tươi cười, chắc là lấy làm đắc ý vì ý vị sâu xa của hai chữ ấy lắm!
Phần tôi thì lại giật mình âu lo khôn xiết, vì hai chữ đó là điềm chẳng lành chút nào.
Cứ theo ý tứ mà suy, hẳn người tặng chữ có ý tán dương sự nghiệp người được tặng là đã thành công to tát. Hai chữ Đại thành này lại khiến người ta liên tưởng đến câu danh ngôn bất hủ “Thành công thành công đại thành công”, thiệt là uyên áo thay!
Nhưng điềm bất tường lại ẩn trong câu chúc tụng, hoạ sát thân thảm khốc tiềm tàng trong bức đại tự phượng múa rồng bay.
Theo phép chiết tự, chữ Đại 大 phân tích ra sẽ thành hai chữ nhất nhân 一人 (một người). Và chữ Thành 成 kia sẽ thành Vạn qua 万戈, nghĩa là… 10 ngàn lưỡi mác. Hỡi ơi, thân cốt nhục mà lãnh một mác đã đủ nguy đến tính mạng, ở đây mỗi một thân mình phải chịu đến vạn búa rìu thì thịt nát xương tan chẳng sai; nên mới bảo đây là hai chữ mang điềm dữ trù ẻo đương sự lãnh hoạ sát thân!
Thân làm công bộc phục vụ nhân dân, quý nhất là ở một chữ Thành là thành khẩn, thực lòng chu toàn nhiệm vụ đảng và chính phủ, cũng như nhân dân giao phó, đến trót đời vẫn áy náy vì mình chưa dốc đủ tâm thành, mấy ai đủ gan tự phụ là mình đã thành công đâu nà, phải không ạ?
Cho nên tôi cúi lạy đại nhân bốn lạy, mong ngài hãy mau mau hạ hai chữ Đại Thành ác liệt kia xuống đi thôi, và có thích chơi chữ thì kẻ tiện dân này kính dâng hai chữ Chí Thành 至誠 (dốc hết lòng thành). Tân Đường thư có câu: “Sĩ cảm kỳ thành, giai nhất đương bách” 士感其誠,皆一當百: Kẻ sĩ cảm lòng thành ấy mà đều mạnh mẽ lấy một chọi trăm. Được chữ Thành Khẩn này sức mạnh vây cánh sẽ tăng lên gấp trăm lần, khi ấy ngán gì búa rìu giáo mác nữa!
Lòng thành kính bẩm, mong người soi xét.
Thượng hưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét