Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Ghi chép


ở mãi trong hẻm núi
cửa chẳng có then cài
thơ viết trên lá chuối
mưa xong về với mâyKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét