Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

Giáo dục gian trá phá nát tương lai!

Chuyện gian lận điểm thi ở Hà Giang không có gì lạ, chẳng qua đã tới lúc phải lộ ra mà thôi. Tham quá thì quá thâm! Giờ mà thật sự đi kiểm tra thì chắc rằng nhiều nơi khác cũng y chang Hà Giang.
Cả cơ thể ung thư giai đoạn cuối thì chẳng hy vọng có tế bào nào còn an toàn.
Nền tảng của giáo dục đã hỏng từ đầu, chẳng phải tới bây giờ mới hỏng. Giờ là lúc các dấu hiệu thối nát đã không còn che dấu được bằng những tên gọi mỹ miều hay cố tình lãng tránh.
Bất kỳ quốc gia kém phát triển nào muốn vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu cũng đều phải bắt đầu từ giáo dục. Một nền tảng giáo dục thực sự được xây dựng trên cơ sở khai phóng các năng lực, tiềm năng con người một cách mạnh mẽ nhất.
"HIền tài là nguyên khí quốc gia", không có nguyên khí thì không thể sống chứ đừng nói là phát triển, là sánh vai người khổng lồ nào đó, ngàn năm rồi vẫn không sai.
Giáo dục Việt Nam từ đầu đã không coi trọng hiền tài, chỉ coi trọng lý lịch, thành phần xuất thân và sự ngu trung.
Nhiều năm trước đây việc cộng thêm điểm thi cho các đối tượng chính sách, ưu tiên v.v... được xem là chính sách công khai. Ngược lại, có những đối tượng dù điểm cao thật sự chót vót cũng không bao giờ được vào đại học.
Nay, câu chuyện Hà GIang cho thấy việc cộng thêm điểm thi cho các đối tượng "chính sách ưu tiên" vẫn chưa bao giờ bị bãi bỏ.
Giáo dục Việt Nam thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử trước sau như một, chưa bao giờ coi trọng hiền tài.
Là nhân tai chứ đừng đổ cho thiên tai!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét