Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Vụ Đinh Đức Lập: MTTQVN bao che cho hành vi bán trụ sở của báo Đại Đoàn Kết ở Đà Nẵng?


Người đã biến báo Đại Đoàn Kết thành "đại mất đoàn kết" đọc diễn văn khai mạc chương trình "Nghệ thuật sử thi - Vang mãi bài ca đại đoàn kết  ngày 18/11/2013" (hic). 


Một số nhà báo vừa gửi đơn tới Ban Bí thư trung ương, Ủy Ban Kiểm tra trung ương, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản, Bộ Công an… để tố cáo Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam bao che cho báo Đại Đoàn Kết trong việc sử dụng sai mục đích và thanh lý tài sản nhà đất trụ sở làm việc trái quy định pháp luật tại văn phòng 82 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng. Điều đáng nói ở đây là hơn một năm trước, từ ngày 20/9/2012 đến nay, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn không chịu báo cáo kê khai tình hình sử dụng tài sản nhà đất của báo Đại Đoàn Kết tại Hà Nội và Đà Nẵng theo yêu cầu của Bộ Tài chính

Dưới đây là đơn của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN TỐ CÁO

(Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam thiếu trách nhiệm trong việc quản lý
tài sản của nhà nước thuộc thẩm quyền của mình để bao che cho báo Đại Đoàn Kết 
cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thất thoát tài sản nhà đất
là trụ sở văn phòng làm việc tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng)
Kính gửi:  - BỘ TÀI CHÍNH  
Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng – Nhà báo - Nguyên  Phó Trưởng Ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Nơi cư trú: ****. ĐT: *****
Kính thưa quý vị lãnh đạo!
Tôi xin được tố cáo Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thiếu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản Nhà nước thuộc thẩm quyền của mình nhằm mục đích bao che cho báo Đại Đoàn Kết cố ý làm trái quy định của Nhà nước, làm thất thoát tài sản nhà đất là trụ sở Văn phòng làm việc tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng, vi phạm Điều 22 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Khoản 6 Điều 6 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Cụ thể:
Từ năm 2004 đến nayỦy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam không thực hiện việc báo cáo kê khai tài sản nhà đất tăng thêm của báo Đại Đoàn Kết đối với tài sản nhà đất là trụ sở Văn phòng làm việc Trung trung bộ tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng.
Từ tháng 7/2012 đến naynhiều nhà báo là lãnh đạo các Ban của báo Đại Đoàn Kết phát hiện ra việc Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết tự ý bán tài sản nhà đất văn phòng làm việc của báo tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng cho Công ty CP xây dựng 79 (công ty tư nhân – không phải cơ quan HCSN) đã làm đơn tố cáo gửi Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thế nhưng, từ đó đến nay, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn cố tình không thực hiện việc ghi tăng tài sản, thanh lý tài sản của báo Đại Đoàn Kết tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng cho Bộ Tài chính - cơ quan quản lý có thẩm quyền theo Điều 22 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp quy định.
Ngày 20/9/2012, Bộ Tài chính đã có công văn số 15373/BTC-QLCS gửi Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trong đó có báo Đại Đoàn Kết) rà soát, báo cáo kê khai đầy đủ các cơ sở nhà, đất (nhất là ở Hà Nội và Đà Nẵng) và đề xuất phương án xử lý gửi Bộ Tài chính để tổng hợp xử lý, sắp xếp theo quy định. Thế nhưng, đến nay đã quá một năm trôi qua, Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam vẫn chưa báo cáo và tiến hành kê khaiđề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật và công văn đề nghị của cơ quan quản lý Nhà nước - Bộ Tài chính.
Chính hành vi thiếu trách nhiệm (hoặc cố tình bao che) của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã để cho báo Đại Đoàn Kết thực hiện trọn vẹn hành vi cố tình không thực hiện việc quản lý, sử dụng sai mục đích và thanh lý tài sản nhà đất trụ sở làm việc trái quy định của pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể:
Ngày 19/7/2004, UBND TP. Đà Nẵng có Quyết định số 5775/QĐ-UB cho phép bán và chuyển quyền sử dụng đất thuộc sở hữu Nhà nước tại 82 Trần Quốc Toản, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng có diện tích đất 100,70m2, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng 95,30m2 cho báo Đại Đoàn Kết – Văn phòng đại diện khu vực trung trung bộ với giá tiền 674.483.400 đồng.
Thế nhưng, suốt từ tháng 7/2004 đến nay, báo Đại Đoàn Kết vẫn không tiến hành kê khai việc gia tăng tài sản. Điều này vi phạm nghiêm trọng  khoản 2 điều 16 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Theo đó, sau khi tiếp nhận tài sản từ UBND TP Đà Nẵng, báo Đại Đoàn Kết phải thực hiện việc ghi tăng tài sản và giá trị tài sản theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Không thuộc thẩm quyền, không theo quy trình thanh lý tài sản như quy định của pháp luật nhưng ngày 20/4/2011, báo Đại Đoàn Kết (đại diện là Tổng biên tập Đinh Đức Lập) đã hoàn tất việc sử dụng sai mục đích và cố ý làm trái quy định về thanh lý tài sản nhà nước là trụ sở làm việc của văn phòng báo tại 82 Trần Quốc Toản, P. Hải Châu I, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho Công ty CP Xây dựng 79 (công ty tư nhân chứ không phải đơn vị Hành chính sự nghiệp) với số  tiền 1 tỷ đồngTrước đó, năm 2004, báo đã nhận của Công ty CP Xây dựng 79 số tiền 674.483.400 đồng. Cả hai lần nhận tiền này không được hạch toán riêng và nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật.
Như vậy, báo Đại Đoàn Kết đã cố ý làm trái nhiều quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản nhà đất.
Kính thưa quý vị lãnh đạo!
Căn cứ Điều 14 Nghị định số 14 /1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ; Khoản 2 Điều 9 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và Điều 20 Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước và các quy định pháp luật khác, chúng tôi đề nghị Bộ Tài chính, Cục Quản lý Công sản, Thanh tra Bộ Tài chính với thẩm quyền của mình xem xét, kiểm tra và tiến hành xử lý:
1. Kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý đối với việc thiếu trách nhiệm của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong việc quản lý tài sản Nhà nước thuộc thẩm quyền, để cho báo Đại Đoàn Kết cố ý làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà đất trụ sở làm việc.
2. Đề nghị người có thẩm quyền thu hồi lại tài sản nhà đất tại 82 Trần Quốc Toản, TP. Đà Nẵng bị báo Đại Đoàn Kết sử dụng sai mục đích và thanh lý sai quy định pháp luật theo Điều 14 Nghị định số 14 /1998/NĐ-CP ngày 6/3/1998 của Chính phủ; Điều 2, Điều 4 và Điều 9 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
3. Đề nghị thu hồi số tiền 674.483.400 đồng và 1 tỷ đồng mà báo Đại Đoàn Kết thu từ việc sử dụng sai mục đích, thanh lý trái quy định tài sản được giao làm trụ sở làm việc theo Điều 3 Quy chế Quản lý việc xử lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
Rất mong nhận được sự giải quyết đúng đắn và hồi âm sớm của quý cơ quan!
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Hà Nội ngày 18 tháng 11 năm 2013
          Người làm đơn
     Nguyễn Mạnh Thắng
                                                                                           

3 nhận xét:

  1. Hoàng Long chụp ảnh Lập thế nào mà như con khỉ thế? mồm tru lại nét mặt tởm quá

    Trả lờiXóa
  2. Thưa ông Nguyễn thiện Nhân,từ khi ông về làm chủ tịch UBTWMTTQ,Đinh đức Lập đã đến thăm và chúc mừng ông chưa?

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là trông bản mặt ông ta đáng ghét quá. Mất nhân tính.

    Trả lờiXóa