Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Quay đầu là bờ!

Không biết Bob Kerrey có gốc gác Do Thái không, nhưng cách ông ứng xử với VN rất giống truyền thống Oral Law của người Do Thái.
Leviticus 24:20 "Mắt đền mắt, răng đền răng, tay đền tay, chân đền chân". Đọan văn Leviticus 24:20 này thường được người ngoài giải thích sai để "dìm hàng" người Do Thái, hoặc bị hiểu lầm.
Đoạn Leviticus 24:20 KHÔNG có nghĩa là phải chặt tay người nào đó đã chặt tay của ta. Thiên Chúa cấm điều đó. Không có bài bình luận nào của người Do Thái dạy chúng ta phải chặt đứt bàn tay của một người gây ra sự mất mát.
Dựa theo văn hóa Do Thái truyền thống, đoạn văn trong Kinh Thánh này KHÔNG bao giờ hiểu theo nghĩa đen và KHÔNG bao giờ áp dụng theo nghĩa đen.
Theo Luật Khẩu Truyền (Oral Law), lệnh này yêu cầu sự bồi thường, đền bù xứng đáng với thiệt hại đã gây ra cho người khác.
Đó cũng là cách ứng xử của những con người với nhau trong xã hội văn minh, "từ nay người biết yêu người"...
Bằng những hành động thực tế từ nhiều thập kỷ qua, bộ ba cựu chiến binh như “ba ngự lâm pháo thủ” (John McCain, John Kerry và Bob Kerrey) là biểu tượng của hòa giải, là vốn quý (asset) mà Chiến tranh Việt Nam để lại như một “hệ quả không định trước” (unintended consequence).
Việc làm của họ đã cổ vũ hàng ngàn cựu chiến binh (của cả hai phía) đóng góp vào quá trình hòa giải và hàn gắn vết thương chiến tranh. Chuck Searcy (project Renew) vẫn đang lặng lẽ rà phá bom mìn tại Quảng Trị, Wayne Karlin (nhà văn) viết những cuốn truyện cảm động về hòa giải (Wandering Souls: the Journey of the Dead and the Living in Vietnam, Nation Books, 2009)…
Từ văn hóa truyền thống của người Việt, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế cho rằng: Quan điểm của đạo Phật và người Việt từ ngàn xưa đều thể hiện tinh thần hòa giải, tha thứ, trở về hướng thiện.
Theo Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Đức Phật cũng từng khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập "Tứ vô lượng tâm", tức là "bốn món tâm rộng lớn không lường được". Đó là các tâm "từ, bi, hỷ, xả".
Và pháp của Phật cũng dạy tất cả những người làm sai, có lỗi nếu biết ăn năn, hối lỗi, quay đầu lại, không tái phạm hoặc làm những việc thiện đức để chuộc lỗi thì đều được tha thứ.
Ngay chính trong lịch sử dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm chống giặc phương Bắc xâm lược, dù giặc có gây bao đau thương cho nhân dân nhưng khi chiến thắng xong, chúng ta đều tha thứ, làm hòa để đem lại hòa bình, an lạc cho nhân dân.
"Đây là những sai lầm trong quá khứ và ông Bob Kerrey cũng đã lên tiếng xin lỗi nhân dân Việt Nam về những việc làm gây ra. Tôi cho rằng, ông ấy đã quay đầu và nhận ra lỗi lầm, sửa lỗi.
Ở góc độ khác, phải thấy ông Bob Kerrey là một cá nhân đi thực hiện chủ trương, chính sách chung của nước Mỹ lúc đó. Còn bây giờ nước Mỹ với chúng ta đã xóa đi những thù hận để hợp tác, làm ăn toàn diện rồi.
Chúng ta nên tập trung vào hiện tại, ông ấy quay đầu lại, hối lỗi để góp phần đem lại lợi ích cho nhân dân ta thì tại sao lại từ chối", Hòa thượng Chơn Thiện nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét