Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

ĐẠO

Quan sát cách di chuyển của người mù, bạn sẽ thấy họ liên tục khua gậy từ bên này sang bên kia.

Họ không tìm kiếm con đường mà tìm kiếm các trở ngại, xác định những nơi mà họ không nên đi vào. Bằng cách định vị các giới hạn, họ nhận biết con đường.

Mục tiêu của người mù là con đường, không phải các trở ngại. Nhưng sự nhận biết và vượt qua các trở ngại khiến họ tìm thấy con đường.

Ở trong ĐẠO, bạn cũng vậy.

Mục tiêu tối hậu của cuộc đời không nằm trong bản thân cuộc đời mà ở sự vượt thoát khỏi những vướng mắc của cuộc đời.

Bằng cách nhận ra và vượt thoát khỏi những chướng ngại của hình tướng bạn tìm thấy lối vào vô tướng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét