Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

Tri giả bất bác, bác giả bất tri

Có người chèo thuyền nhỏ ra biển không may bị lạc, chỗ nước mang theo đã uống hết. Nắng, khát cháy cổ nhưng xung quanh chỉ thấy đại dương mênh mông, toàn nước muối không uống được. Lúc này một ly nước nhỏ có giá trị hơn một biển nước.

Người tự cho mình học nhiều, biết rộng, luôn nói lời đạo đức, nhân nghĩa, nhưng lại không rõ lý lẽ, tự tư tự lợi, thì cái sự học nhiều biết rộng cũng là vô dụng.


Nhớ lời sư phụ dặn: "Hết thảy mọi sự trên đời đều không được để giả tướng mê hoặc, nhất định phải xử lý cẩn thận, phải thấy rõ bản chất".


1 nhận xét: