Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Ai “chống lưng” cho ông Đinh Đức Lập bất chấp pháp luật, coi thường quy định của Đảng “thoải mái” trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng nghiêm trọng hơn?


Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết [14]

Bài 14:

Ai “chống lưng” cho ông Đinh Đức Lập bất chấp pháp luật, coi thường quy định của Đảng “thoải mái” trả thù, trù dập người tố cáo ngày càng nghiêm trọng hơn?

Ông Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết) trong thời gian bị nhiều cán bộ phóng viên của báo tố cáo, đã có hàng loạt hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tại nơi công tác, vi phạm các điều bị nghiêm cấm, vi phạm ngày càng nghiêm trọng các quy định về bảo vệ người tố cáo theo Luật Tố cáo. Các hành động trả thù, trù dập người tố cáo của ông Đinh Đức Lập ngoài việc xúc phạm danh dự, gây khó khăn trong công tác cho người tố cáo còn xâm hại trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của  cán bộ, viên chức được quy định trong Luật Viên chức, Luật Lao động.

Ngoài ra, với tư cách là đảng viên, các hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tại nơi công tác của ông Đinh Đức Lập cũng đã vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Điều khó hiểu là trong khi ông Đinh Đức Lập đang bị nhiều nhà báo tại Đại Đoàn Kết làm đơn tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo luật định là UBTWMTTQVN, cơ quan này đang thụ lý giải quyết thì xảy ra hàng loạt hành vi trù dập, trả thù người tố cáo của ông Lập ngày càng nghiêm trọng hơn, bất chấp pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng nghiêm cấm các hành vi này và quy định xử lý nghiêm nếu vi phạm. Những người tô cáo đều có đơn phản ảnh việc bị ông Lập trù dập, trả thù và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền là UBTWMTTQVN có biện pháp can thiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo tại nơi công tác. Song tất cả các phản ảnh này đều không nhận được sự phản hồi. Sự im lặng đáng sợ của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố tố và bảo vệ người tố cáo trong trường hợp này là UBTWMTTQVN đã vô tình (hay cố ý) tiếp tay cho ông Đinh Đức Lập ngày càng bất chấp pháp luật, bất chấp quy định của Đảng càng gia tăng mạnh mẽ hơn các thủ đoạn trả thù, trù úm người tố cáo.

Phải chăng các vị lãnh đạo có trách nhiệm tại cơ quan UBTWMTTQVN coi thường các quy định của luật pháp về trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; không thực hiện trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; bao che cho người bị tố cáo... vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8; vi phạm Điều 37 quy định về việc bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc của Luật Tố cáo; vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Hay là chỉ có một ai đó đã “chống lưng cho ông Đinh Đức Lập coi thường pháp luật Nhà nước, coi thường các quy định của Đảng, “vượt mặt” cả tập thể Ban Thường trực UBTWMTTQVN?

Ngăn cản nhà báo Kim Ngân thi chuyển ngạch phóng viên chính

Từ tháng 5/2012, nhà báo Đặng Thị Kim Ngân (Phó trưởng ban Khoa giáo, Ủy viên thường vụ BCH Công đoàn báo Đại Đoàn Kết, Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan UBTWMTTQVN) đã có bài phát biểu tố cáo nhiều hành vi sai trái của ông Đinh Đức Lập công khai trong một cuộc họp chính thức của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan UBTWMTTQVN. Không hiểu sao ông Lập có được một file ghi âm toàn văn bài phát biểu tố cáo này của nhà báo Kim Ngân (ông Lập không phải là thành viên của cuộc họp này). Ngay lập tức, ông Lập đã dùng file ghi âm phát biểu của bà Ngân để làm căn cứ cho rằng bà Ngân gây bất lợi cho ông Lập. Từ đó ông Lập ngang nhiên tìm cách gây khó khăn cho bà Ngân trong công tác. Sẵn dịp bà Ngân đang làm thủ tục để xin đi thi ngạch phóng viên chính, ông Lập đã thẳng tay bác bỏ hồ sơ của bà Ngân. Ông Lập cũng chỉ đạo cắt tiền thù lao biên tập 1 của Phó ban Đặng Thi Kim Ngân, trong khi các trưởng phó ban ở khu vực Hà Nội đều được hưởng đầy đủ (trừ Ban Đại diện TP.HCM cũng bị cắt một cách bất công thể hiện sự phân biệt đối xử Nam – Bắc của ông Lập trong chính sách đãi ngộ cán bộ). Nhà báo Kim Ngân đồng thời cũng là thường vụ BCH Công đoàn cơ quan, thế nhưng mỗi khi những cuộc họp cần sự tham dự của đại diện Công đoàn cơ quan báo, ông Lập luôn chỉ định một người khác (người này nay đang dính vào vụ tiêu cực chiếm dụng hàng tỷ đồng của dự án Đại Kim) dễ bảo, nghe lời ông Lập. Liên quan tới chuyện Công đoàn cơ quan,  nhà báo Kim Ngân đã có đơn tố cáo ông Lập đã cố tình can thiệp quá sâu, cản trở  hoạt động Công đoàn theo đúng chức năng và điều lệ. Bà Kim Ngân cũng đã nhiều lần bị ông Lập đe dọa theo kiểu hoặc tự nguyện làm đơn xin chuyển công tác đi nơi khác, hoặc phải chịu kỷ luật nặng của ông Lập...

Ông Đinh Đức Lập "bần cùng hóa" người tố cáo:

Ông Đinh Đức Lập cắt toàn bộ thu nhập, biến phòng làm việc của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng thành kho chứa đồ phế thải

Từ 7/5/2012, Phó trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng đã có đơn tố cáo Bí thư Chi bộ Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập thì ngày 20/7/2012 ông Lập đã ký Quyết định 46-QĐ/BBT.ĐĐK ngày 20/7/2012 chuyển công tác Phó Trưởng Ban văn hóa - Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng sang làm Phó Trưởng Ban Kỹ thuật Quản trị mạng từ ngày 23/7/2012.  Quyết định 46-QĐ/BBT.ĐĐK ngày 20/7/2012 của ông Đinh Đức Lập rõ ràng vi phạm Điều 8 (Những hành vi bị nghiêm cấm) và Điều 37 (Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc) Luật Tố cáo (ông Thắng đã có đơn tố cáo trước 2 tháng so với ngày ra Quyết định). Trong thời gian các cấp có thẩm quyền thụ lý, xem xét và giải quyết tố cáo của ông Thắng, Luật Tố cáo có quy định về việc bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc để ngăn ngừa các hành vi trả thù của người bị tố cáo đang nắm giữ chức quyền, có khả năng gây sức ép, ảnh hưởng xấu cho người tố cáo trong công tác, tại nơi làm việc. Theo đó, ngươi tố cáo được pháp luật đảm bảo vị trí công tác, không bị phân biệt đối xử về việc làm dưới mọi hình thức. Người có thẩm quyền sử dụng cán bộ, viên chức, người lao động không được phân biệt đối xử về việc làm đối với người tố cáo; không được trả thù, trù dập, đe dọa, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng đã làm Đơn Khiếu nại Quyết định 46-QĐ/BBT.ĐĐK chuyển công tác của Phó Trưởng ban văn hóa – Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng ngày 23/7/2012 nêu rõ các lý do không chấp hành Quyết định điều chuyển của ông Lập: Quyết định 46 vi phạm Luật Tố cáo; Không họp bàn bạc trước với Ban Văn hóa - Nghệ thuật; Không trao đổi thỏa thuận với đương sự trước khi ban hành Quyết định; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng không được đào tạo về công nghệ thông tin, về quản trị mạng nên điều chuyển sang làm việc ở Ban Kỹ thuật Quản trị mạng là trái với ngành nghề, khả năng; Không có nội dung phát triển và điều chuyển cán bộ với Ban Văn hóa - Nghệ thuật và Ban Kỹ thuật Quản trị mạng trong Kế hoạch công tác năm 2012...

Ông Nguyễn Mạnh Thắng căn cứ vào các lý do trên để khẳng định Quyết định 46 của ông Đinh Đức Lập là trái pháp luật. Khoản 6, Điều 11 Luật Viên chức quy định về Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp cho phép viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định của pháp luật. Do không thực hiện việc điều chuyển công tác trái pháp luật của ông Đinh Đức Lập nên ngay lập tức, tất cả các bài của ông Thắng gửi về tòa soạn đều bị ông Lập chỉ đạo không cho đăng. Tệ hại hơn, phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Thắng sau đó bị đảng viên tổng biên tập Đinh Đức Lập biến thành nơi chứa đồ phế thải. Điện thoại bàn, điều khiển điều hòa đều bị ông Lập sai người cất đi nhằm gây khó khăn về thể xác và tinh thần của ông Nguyễn Mạnh Thắng. Hiện nay, phòng làm việc của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng tại báo Đại Đoàn Kết vẫn đang bị chất đồ đạc phế thải ngổn ngang, bẩn thỉu. Cũng từ ngày đó (23/7/2012), ông Thắng đột nhiên bị cắt hết toàn bộ tiền lương, phụ cấp và các khoản thu nhập hợp pháp khác từ báo Đại Đoàn Kết.

Cho tới ngày 18/10/2012 ông Đinh Đức Lập mới ký Thông báo Kết luận 25-TB/BBT-ĐĐK trong đó có nội dung chỉ đạo cắt toàn bộ lương và các chế độ của Nguyễn Mạnh Thắng kể từ 23/7/2012. Tổng biên tập Đinh Đức Lập vô cớ chỉ đạo cắt lương và tất cả các chế độ của Phó Trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật Nguyễn Mạnh Thắng từ 23/7/2012 nhưng gần ba tháng sau, ngày 17/10/2012, ông Đinh Đức Lập mới tìm cách hợp thức bằng hình thức “biểu quyết” tại Hội đồng xét lên lương và chất lượng làm việc (chứ không phải Hội đồng kỷ luật theo đúng điều kiện, quy trình xem xét kỷ luật cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật). Ông Lập đã cố tình vi phạm pháp luật trong việc vô cớ cắt toàn bộ lương cơ bản và các khoản thu nhập hợp pháp khác của ông Nguyễn Mạnh Thắng mà không hề đưa ra được bất cứ một lời giải thích hợp lý, có cơ sở pháp luật nào khả dĩ nghe được.

Từ khi vào làm việc tại báo Đại Đoàn Kết cho đến nay, Phó Trưởng ban Nguyễn Mạnh Thắng không hề vi phạm và phải chịu bất cứ hình thức kỷ luật gì. Chưa hề có một hội đồng kỷ luật nào theo đúng quy định của pháp luật hiện hành được thành lập để xem xét việc kỷ luật ông Thắng một cách công khai, minh bạch. Bản thân ông Thắng cũng chưa từng nhận được bất kỳ một văn bản triệu tập nào của báo Đại Đoàn Kết yêu cầu ông có mặt tại các phiên họp của hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật bản thân ông theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo Kết luận 25-TB/BBT-ĐĐK ngày 18/10/2012 của ông Đinh Đức Lập rõ ràng là vi phạm Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Tố cáo, các quy định về tiền lương của Chính phủ... mang tính chất trù dập, triệt tiêu con đường sống của người tố cáo, bần cùng hóa người tố cáo. Đó là còn chưa kể đến việc “biểu quyết” này không có sự tham gia của Thường vụ Công đoàn báo Đại Đoàn Kết theo quy định. Sau đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã có công văn yêu cầu Công đoàn cơ quan UBTWMTTQV, Ban biên tập báo Đại Đoàn Kết xem xét giải quyết việc trù dập, cắt lương trái pháp luật của ông Đinh Đức Lập đối với ông Nguyễn Mạnh Thắng. Thế nhưng, cho tới nay không có sự trả lời nào từ các cơ quan này.

Cắt toàn bộ khoản tiền thưởng Tết Nguyên đán 2013 của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng

Chưa hết, trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc ta mới đây, việc thưởng Tết cho người lao động không chỉ trở thành một trong những quyền và lợi ích hợp pháp được luật pháp ghi nhận mà còn là đạo lý xã hội thể hiện tính nhân văn của người lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động. Ông Đinh Đức Lập đã nhẫn tâm cắt sạch toàn bộ tiền thưởng Tết của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (vốn đã bị cắt toàn bộ thu nhập từ tháng 7/2012) trong dịp đầu năm 2013 không một lời giải thích hợp tình hợp lý nào khả dĩ nghe được. Trong khi, có nhiều người chỉ mới được ông Lập đưa về làm việc ở báo Đại Đoàn Kết vài tháng cũng được hưởng tiền thưởng Tết.

Khi thông tin về việc nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng bị ông Đinh Đức Lập cắt lương, cắt thưởng Tết lan truyền trong giới làm báo nhiều người đã tỏ ra hết sức xót xa, xúc động và lên án không chỉ hành vi vi phạm pháp luật trắng trợn của ông  Lập mà còn coi đây là sự nhẫn tâm, vô nhân đạo, hành xử phi đạo lý, chà đạp lên truyền thống của người Việt Nam. Nhiều người đã bày tỏ ý định ủng hộ bằng khả năng có thể của mình giúp nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng có một cái Tết vui vẻ như mọi người làm báo, người lao động khác theo đúng phong tục cổ truyền của dân tộc ta.

Được biết, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã hết sức cảm động trước tấm chân tình đó của nhiều đồng nghiệp từ các tờ báo bạn, có người còn chưa biết mặt, chưa từng gặp nhau... Mặc dù từ chối, không dám nhận sự giúp đỡ đó của các đồng nghiệp song nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng cho biết ông hết sức vui trong dịp Tết vừa rồi vì nhận được những chia sẻ, tình cảm nồng ấm của nhiều đồng nghiệp xa lạ. Trong khi, chính thủ trưởng cơ quan ông Thắng đang làm việc lại hành xử hết sức nhẫn tâm với người đang trực tiếp làm việc với mình, từng có không ít cống hiến cho báo Đại Đoàn Kết, từng làm nên vinh dự cho người đứng đầu tờ báo là ông Đinh Đức Lập với nhiều loạt bài được giải thưởng báo chí quốc gia, được bạn đọc quan tâm...

Cản trở, gây khó khăn trong tác nghiệp và cắt nhiều khoản thu nhập hợp pháp của nhà báo Hữu Nguyên

Bản thân tôi (Hữu Nguyên), có đơn thư tố cáo ông Đinh Đức Lập từ ngày 17/6/2012, cũng không nằm ngoài “quy luật trả thù, trù dập” đó của ông Đinh Đức Lập.

Kể từ đó tôi đã nhận được nhiều lời đe dọa của ông Đinh Đức Lập nhằm khủng bố tinh thần, gây khó khăn trong công tác và cắt giảm nhiều chính sách chế độ thu nhập hợp pháp của tôi tại báo Đại Đoàn Kết. Nôn nóng trù dập tôi, ngày 24/6/2012 ông Lập đã vượt quá thẩm quyền theo luật định chỉ đạo phát văn bản số 03/BBT.ĐĐK triệu tập tôi ra Hà Nội để “làm rõ những nội dung” mà tôi tố cáo những hành vi sai phạm của chính ông.

Chỉ đạo tước quyền tham gia các cuộc họp giao ban chuyên môn của lãnh đạo ban hàng ngày để điều hành nghiệp vụ, hạn chế và gây khó khăn cho các tác nghiệp hàng ngày của tôi; ra thông báo chỉ đạo thành lập tổ công tác độc lập để giải quyết đơn thư tố cáo của tôi về các sai phạm của chính ông; ra quyết định trái pháp luật đình chỉ công tác của tôi; cắt toàn bộ thu nhập tăng thêm, tiền thù lao biên tập 1;  loại tên tôi ra khỏi danh sách cơ quan dịp tổng kết cuối năm 2012; áp dụng hệ số thấp nhất trong chế độ thưởng Tết đầu năm 2013;... Tất cả những hành động trên đây của ông Lập đã vi phạm nhiều điều khoản quy định của pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, vi phạm pháp luật bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác và làm việc.

Quyết định đình chỉ công tác nhà báo Hữu Nguyên trái pháp luật

Ngày 18/3/2013 tôi nhận được Quyết định số 12-QĐ/TBT.ĐĐK do ông Đinh Đức Lập ký ngày 14/3/2013, lạm dụng vị trí tổng biên tập ra quyết định trái pháp luật tạm đình chỉ công tác của tôi để làm bản giải trình vì lý do “tuyên truyền những vấn đề nội bộ của báo, đã tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết”, thời gian tạm đình chỉ là 01 tháng (kể từ ngày 15/3/2013 đến hết ngày 14/4/2013).

Căn cứ Khoản 1, Điều 54 của Luật Viên chức: “Trong thời hạn xử lý kỷ luật, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu thấy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không quá 15 ngày, trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá 30 ngày. Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được bố trí vào vị trí việc làm cũ”, lý do được nêu ra trong Quyết định 12 “tuyên truyền những vấn đề nội bộ của báo, đã tạo dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết” là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để  ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác của một viên chức. Trước khi nhận được Quyết định 12, tôi vẫn là một viên chức đang làm việc bình thường, không thuộc diện “trong thời hạn xử lý kỷ luật” theo quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục tiến hành kỷ luật viên chức.
         
Tôi cũng không “tuyên truyền những vấn đề nội bộ của báo” mà chỉ thực hiện những việc cần thiết mà pháp luật cho phép để tố cáo một cách công khai, minh bạch các hành vi sai phạm, bê bối liên quan tới trách nhiệm cá nhân của ông tổng biên tập Đinh Đức Lập. Chính những hành vi sai phạm và bê bối của ông tổng biên tập gây ra mới làm ảnh hưởng xấu tới uy tín và sự phát triển của báo Đại Đoàn Kết.

Khoản 2, Điều 54 Luật Viên chức quy định: “Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theo quy định của Chính phủ”. Tại Điều 2 của Quyết định 12 cũng ghi rõ trong thời gian tạm đình chỉ công tác, mọi quyền lợi hợp pháp của tôi tại cơ quan báo Đại Đoàn Kết được thực hiện theo chế độ hiện hành. Mặc dù Quyết định số 12 tạm đình chỉ công tác của tôi là một quyết định ban hành trái pháp luật, song bộ phận tài vụ của báo đã thực hiện sự chỉ đạo của ông Lập cắt 50% lương cơ bản của tôi theo quy định của Chính phủ ngay trong tháng 3/2013. Đây cũng là một hành động hoàn toàn trái pháp luật, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được điều chỉnh bởi Luật Viên chức và các quy định của Chính phủ về tiền lương. Ông Lập đã “nói một đàng làm một nẻo” khi Điều 2 của Quyết định 12 ghi rõ trong thời gian tạm đình chỉ công tác, mọi quyền lợi hợp pháp của tôi tại cơ quan báo Đại Đoàn Kết được thực hiện theo chế độ hiện hành. Thế nhưng trên thực tế ông đã chỉ đạo bộ phận tài vụ cắt 50% tiền lương cơ bản của tôi ngay sau khi quyết định 12 ký chưa ráo mực.

Quyết định 12 được ban hành trong thời gian tôi đang có nhiều đơn tố cáo ông tổng biên tập Đinh Đức Lập và cơ quan có thẩm quyền là UBTWMTTQ Việt Nam đang trong thời gian xem xét xử lý. Điều đó khẳng định ông Đinh Đức Lập cũng đã vi phạm các điều khoản quy định về việc bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác; vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm là đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo.

Quyết định số 12 của tổng biên tập báo Đại Đoàn kết Đinh Đức Lập đã vi phạm nhiều quy định của Luật Viên chức, Luật Tố cáo. Quyết định số 12 hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để ban hành, lại có nội dung xúc phạm, đe dọa, trả thù người tố cáo. Do vậy, tôi hoàn toàn phản đối quyết định này và khẳng định đây là một quyết định hành chính được tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập ban hành trái pháp luật nhằm đe dọa, trả thù, trù dập tôi là người đã chính thức có đơn tố cáo ông Lập từ nhiều tháng qua và đang chờ đợi kết quả giải quyết, xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Căn cứ vào Khoản 3 và 4, Điều 37, Luật Tố cáo (Bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác, làm việc), nhận thấy bản thân tôi đã bị ông Đinh Đức Lập trù dập, trả thù bằng nhiều cách thức trong suốt thời gian tôi có đơn tố cáo ông Lập mà Quyết định 12 là đỉnh cao của sự thô bao, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Ngày 25/3/2013, tôi đã làm đơn tố cáo hành vi trù dập người tố cáo tại nơi công tác của ông Đinh Đức Lập và đề nghị quý vị Lãnh đạo UBTƯMTTQ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo của tôi đối với ông Lập, cũng là cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo khỏi sự trù dập, trả thù của người bị tố cáo trong thời điểm hiện nay:

1. Hủy bỏ toàn bộ Quyết định số 12-QĐ/TBT.ĐĐK ngày 14/3/2013 của ông tổng biên tập Đinh Đức Lập về việc tạm đình chỉ công tác của tôi.

2. Phục hồi toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp của tôi đã bị ông Đinh Đức Lập tước bỏ không có cơ sở pháp luật từ trước tới nay như: quyền thực hiện công tác nghiệp vụ của một phó trưởng ban; các khoản tiền lương theo quy định của Chính phủ và các khoản thu nhập khác theo quy chế của cơ quan bình đẳng và công bằng với mọi người cùng cấp bậc, chức vụ và cùng vị trí công tác trong cơ quan.

3. Xử lý thích đáng trách nhiệm của ông Đinh Đức Lập với tư cách là tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết đang có nhiều đơn thư tố cáo, đã xác minh bước đầu có nhiều sai phạm, đang trong quá trình xử lý kỷ luật, lại lạm quyền ban hành các văn bản hành chính trái pháp luật nhằm trù dập, trả thù người tố cáo.

Đơn đã gởi tới các lãnh đạo UBTWMTTQVN, tôi đã gọi điện và được các vị xác nhận đơn đã tới đúng địa chỉ. Các vị nhận được đơn (trong đó có vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy) đã có báo cáo lên Chủ tịch và Thủ trưởng cơ quan UBTWMTTQVN để xem xét, giải quyết. Thế nhưng, từ đó đến nay đã hơn 15 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ sự trả lời nào của người có thẩm quyền, đại diện cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo và có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo đang bị trù dập với hành vi ngày càng nghiêm trọng hơn của ông Đinh Đức Lập.

Trường hợp của tôi cũng giống như trường hợp trù dập trước đối với Phó Trưởng ban Nguyễn Mạnh Thắng và Phó trưởng ban Đặng Thị Kim Ngân. Những cán bộ đã và đang có đơn tố cáo nguyên Bí thư chi bộ Tổng biên tập Đinh Đức Lập từ tháng 5 và tháng 6/2012 mà cho đến nay. Lãnh đạo UBTWMTTQ Việt Nam vẫn chưa trả lời kết luận giải quyết và xử lý các vi phạm bị tố cáo bằng văn bản cho người tố cáo. Cho nên theo luật là chưa giải quyết xong. Vì vậy, việc ông Đinh Đức Lập ký quyết định đình chỉ công tác người tố cáo trong hoàn cảnh này không chỉ vi phạm Luật Viên chức như trên đã phân tích mà còn là hành vi hoàn toàn vi phạm Luật Tố cáo.

Bắt đầu trả thù các đảng viên bỏ phiếu yêu cầu kỷ luật ông Lập

Mới đây lại có thêm dấu hiệu cho thấy một số đảng viên chi bộ báo Đại Đoàn Kết từng bỏ phiếu yêu cầu kỷ luật đảng viên Đinh Đức Lập nay đang bắt đầu phải hứng chịu các đòn trù dập, trả thù của ông Lập. Đảng viên Ngô Quang Chính (biên tập viên tại ban Thư ký tòa soạn) hồi đầu tháng này đã không được xếp loại thi đua hàng tháng vì một lý do rất không bình thường. Ông Chính đã công khai thắc mắc về hiện tượng này và cho rằng việc không xếp loại thi đua hàng tháng trong tháng 3/2013 vừa qua đối với ông là không phù hợp với các quy định trong quy chế hiện nay của cơ quan. Ông Ngô Quang Chính được cho là một trong 6 người đã bỏ phiếu yêu cầu kỷ luật đảng viên Đinh Đức Lập trong phiên họp xét kỷ luật ông Lập tại chi bộ báo Đại Đoàn Kết hồi tháng 3/2013.

Ai bao che cho người bị tố cáo, thiếu trách nhiệm trong giải quyết tố cáo?

Mặc dù đã có nhiều dấu hiệu chứng tỏ Đảng ủy UBTWMTTQVN trong quá trình xem xét, xác minh, xử lý cán bộ, đảng viên đã tìm mọi cách bao che, làm nhẹ đi rất nhiều các sai phạm của ông Đinh Đức Lập song báo cáo kết luận mà chúng tôi chỉ được cho nghe (không cho văn bản) vẫn phải kết luận hầu hết các nội dung tố cáo là đúng và có cơ sở. Chứng tỏ các sai phạm của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết là hết sức nghiêm trọng, liên quan tới nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực và gây thiệt hại lớn cho tập thể báo Đại Đoàn Kết. Thế nhưng quá trình xác minh, xem xét xử lý kỷ luật ông Đinh Đức Lập của Đảng ủy UBTWMTTQVN đã có nhiều dấu hiệu khuất tất, thiếu minh bạch. Kết quả hình thức kỷ luật ông Đinh Đức Lập mà Đảng ủy UBTWMTTQVN vừa họp mới đây ở mức độ khiển trách về mặt Đảng là chưa tương xứng với sự thật khách quan, với tính chất và mức độ sai phạm mà ông Lập đã gây ra với tư cách là đảng viên, bí thư chi bộ, tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết.

Với tư cách là đảng viên, ông Đinh Đức Lập đã vi phạm hàng loạt các quy định của Đảng trong Quy định 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy định 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị. Tại Khoản 3, Điều 6 (Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo), Hướng dẫn số 11 của UBKTTW quy định rất rõ các trường hợp vi phạm bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ, trong đó có trường hợp: “Đe dọa, trấn áp, trả thù, xúc phạm người khiếu nại, tố cáo; người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo”.

Nếu Đảng ủy UBTWMTTQVN thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm theo quy định của Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/UBKTTW ngày 24/3/2008 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì chỉ những nội dung vi phạm các quy định về khiếu nại, tố cáo của ông Đinh Đức Lập thôi cũng không thể chỉ dừng lại ở hình thức kỷ luật khiển trách được.

Ngoài các dấu hiệu cố tình bỏ qua nhiều nội dung sai phạm bị tố cáo của ông Đinh Đức Lập, các cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết tố cáo trong trường hợp này còn tỏ ra rất thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ người tố cáo tại nơi công tác khiến người ta có thể hiểu rằng họ đang bỏ mặc người tố cáo trước các hành vi trù dập ngày càng nghiêm trọng hơn của ông Đinh Đức Lập. Sự bỏ mặc này của cơ quan và người có thẩm quyền giải quyết tố cáo, bảo vệ người tố cáo theo quy định của pháp luật cũng có thể được hiểu như là một dấu hiệu tiếp tay, “chống lưng” cho ông Lập ngày càng bất chấp luật pháp Nhà nước, quy định của Đảng càng dấn sâu vào con đường sai phạm, gây ra hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn cho báo Đại Đoàn Kết cũng như uy tín của MTTQVN.

(Còn tiếp)


Loạt bài “Những sai phạm có hệ thống của ông Đinh Đức Lập tại báo Đại Đoàn Kết”:

Bài 10: Chính ông Đinh Đức Lập mới là đối tượng có hàng loạt sai phạm cần phải đình chỉ công tác để xem xét kỷ luật

4 nhận xét:

 1. Tất cả là hư vô, nói một đằng làm một nẻo!

  Trả lờiXóa
 2. Cái MTTQ này đúng là hết thuốc chữa rồi. Đề nghị người tố cáo gửi đơn lên cấp cao hơn thôi.

  Trả lờiXóa
 3. Nếu sự thật đúng như vậy thì ông này là một con người tầm thường về nhân cách, đạo đức. Sống như vậy thì lấy đâu phúc phần cho con cháu. Có sống được mãi để trả thù, trù dập người khác suốt đời được không. Tưởng trù dập một người đã đành, đằng này rất nhiều người bị trù dập. Con người đã ác như vậy k bao giờ cải tà dc. Chỉ đợi luật nhân quả dành cho ông này thôi. Liêu ở đời có thành hiện thực như câu nói này không nhỉ? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, đời cháu phải uống nước.

  Trả lờiXóa
 4. Neu mttqvn khong tra loi Don thu Dung qui dinh thi phai nop don kein tiep mttqvn den khi tat ca vu khi chong lung Dez bei loai bo

  Trả lờiXóa