Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có liên quan trong vụ bê bối gian lận Giải báo chí Quốc gia của ông Đinh Đức Lập

Các nhà báo có Đơn đề nghị lãnh đạo MTTQ Việt Nam xem xét xử lý kỷ luật hành vi gian lận Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII-2013 của các đảng viên: Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết), Hà Văn Thọ (Trưởng ban thư ký chi hội nhà báo báo Đại Đoàn Kết) và Nguyễn Thị Cẩm Thúy (Phó trưởng ban thư ký chi hội nhà báo báo Đại Đoàn Kết).

Ngày 7/7/2014, thay mặt Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, nhà báo Hà Minh Huệ đã ký thay Chủ tịch Hội đồng giải văn bản Thông báo số: 02/TB-HDDGBCQG về việc rút tên Đức Anh (Đinh Đức Lập) khỏi Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII.

Thông báo cho biết nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, đã nghe báo cáo toàn bộ sự việc sai phạm, nhất trí với kết luận của cuộc làm việc ngày 1/7/2014 (Xem nội dung cuộc làm việc ngày 1/7/2014 ở đây).

Thông báo khẳng định, nhà báo Thuận Hữu nhất trí việc ra quyết định rút tên Đức Anh ra khỏi Quyết định số  74/QĐ-HĐGBCQG ngày 10/6/2014, theo đúng quy định của Điều lệ Giải, thông báo công khai quyết định này, đồng thời chỉ đạo tiếp tục xử lý nghiêm khắc các sai sót để tránh sai phạm trong tương lại.

Một quan chức của Hội Nhà báo Việt Nam cũng cho BBC hay Chi hội Nhà báo báo Đại Đoàn Kết đã đề nghị "bổ sung tên" ông Đinh Đức Lập vào nhóm tác giả sau khi có kết quả đoạt giải, và cũng chính Chi hội Nhà báo báo Đại Đoàn Kết sau này đề nghị rút tên khi có thông tin tố cáo ông Lập gian lận giải thưởng. (Xem BBC)

Thực ra chỉ sau cuộc họp ngày 1/7/2014, trước áp lực của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia, Ban thư ký Chi hội Nhà báo báo Đại đoàn kết mới buộc phải làm đơn xin rút tên Đức Anh (Đinh Đức Lập) ra khỏi danh sách tác giả đoạt giải. Ông Đinh Đức Lập cũng được yêu cầu phải làm đơn xin rút tên mình ra khỏi giải, song cho tới nay ông Lập vẫn chưa chịu làm đơn theo yêu cầu của Hội đồng Giải báo chí Quốc gia.

Xét về góc độ đạo đức nghề nghiệp, hành vi gian lận Giải Báo chí Quốc gia của ông Đinh Đức Lập đã vi phạm nghiêm trọng Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam được Hội Nhà báo Việt Nam ban hành ngày 13/8/2005 (Xem QUY ĐỊNH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VIỆT NAM)

Xét về góc độ pháp lý, hành vi của ông Lập và Ban Thư ký Hội Nhà báo báo Đại đoàn kết đã vi phạm hàng loạt các quy định của pháp luật và quy chế của Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia.

Sẽ rất dài dòng nếu kể ra thật đầy đủ việc vi phạm các quy định pháp luật từ hành vi nói trên của ông Lập trong phạm vi bài viết này. 

Nay chúng tôi chỉ xin dẫn chứng một vài điều khoản trong Luật Thi đua Khen thưởng, cho thấy ông Lập, Chi hội Nhà báo báo Đại Đoàn Kết và Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã vi phạm Điều 14 Luật thi đua khen thưởng (các hành vi bị nghiêm cấm) và Điều 96 Luật thi đua khen thưởng:

Điều 14 Luật thi đua khen thưởng: “Nghiêm cấm các hành vi sau đây:
1. Tổ chức thi đua, khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua, khen thưởng để vụ lợi;
2. Cản trở hoặc ép buộc tham gia các phong trào thi đua;
3. Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua, khen thưởng;
4. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để đề nghị, quyết định khen thưởng trái pháp luật;
5. Lãng phí tài sản của Nhà nước, của tập thể trong thi đua, khen thưởng”.

Điều 96 Luật thi đua khen thưởng: “1. Người nào gian dối trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng thì bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã nhận; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy  cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, sau khi có quyết định tước giải báo chí đã trao cho ông Đinh Đức Lập vì phát hiện có hành vi gian dối. Các cơ quan chức năng mà đặc biệt là Hội Nhà báo Việt Nam (cơ quan có trách nhiệm chính trong việc xem xét trao giải), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (cơ quan chủ quản của báo Đại đoàn kết, chịu trách nhiệm trực tiếp về tổ chức cán bộ đối với ông Đinh Đức Lập), cũng như các tổ chức đảng của các đơn vị liên quan cần tiền hành kiểm điểm nghiêm túc và xem xét kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi vi phạm làm mất uy tín Giải Báo chí Quốc gia, MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, báo Đại đoàn kết… Đồng thời cũng bôi tro trát trấu vào làng báo Việt Nam, khiến những nhà báo chân chính, các tổng biên tập tử tế phải xấu hổ.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam trước đây đã nhiều lần bưng bít thông tin, bao che cho hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết. Xử lý các sai phạm bị tố cáo của ông Đinh Đức Lập qua loa, hình thức, không tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vi phạm, lãnh đạo MTTQ Việt Nam đã vô hình chung tạo điều kiện cho ông Lập bất chấp pháp luật, quy định của Đảng, uy tín của MTTQ tiếp tục tư tung tự tác làm càn, tiếp tục vi phạm pháp luật và đạo đức người đảng viên, đạo đức nghề nghiệp ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sai phạm mới đây cuả tổng biên tập báo Đại đoàn kết Đinh Đức Lập cùng sự “giúp sức” của Ban thư ký Chi hội Nhà báo báo Đại Đoàn Kết, đã được Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhà báo Thuận Hữu xác nhận và yêu cầu phải xử lý nghiêm khắc những người có liên quan để tránh các sai phạm trong tương lai..
Bản Thông báo này cũng được gởi tới lãnh đạo MTTQ Việt Nam như là một bên có liên quan trong trách nhiệm xử lý cán bộ thuộc quyền có sai phạm. Vậy đến khi nào thì hành vi gian lận Giải Báo chí Quốc gia của ông Đinh Đức Lập và Ban Thư ký Chi hội Nhà báo báo Đại Đoàn Kết mới được được lãnh đạo MTTQ Việt Nam đem ra xử lý với tinh thần thượng tôn pháp luật?

Các nhà báo đã có đơn tố cáo hành vi gian lận Giải Báo chí Quốc gia của ông Đinh Đức Lập, nay tiếp tục yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm liên quan nghiêm túc xử lý cán bộ vi phạm thuộc thẩm quyền của mình. (Xem Đơn Tố Cáo ở đây)

Sau đây là Đơn của nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị lãnh đạo MTTQ Việt Nam xem xét xử lý kỷ luật hành vi gian lận Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VIII-2013 của các đảng viên: Đinh Đức Lập (tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết), Hà Văn Thọ (Trưởng ban thư ký chi hội nhà báo báo Đại Đoàn Kết) và Nguyễn Thị Cẩm Thúy (Phó trưởng ban thư ký chi hội nhà báo báo Đại Đoàn Kết):


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KỶ LUẬT 
(Hành vi gian lận giải báo chí quốc gia của các đảng viên: Đinh Đức Lập - Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết; Hà Văn Thọ, Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Ban Thư ký chi hội nhà báo báo Đại Đoàn kết)

         Kính gửi:  - Đảng ủy cơ quan Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam  

Tôi là: Nguyễn Mạnh Thắng - Nhà báo - Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa – Nghệ thuật báo Đại Đoàn Kết. Thường trú: *** ĐT: ***.

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

Ngày 27/6/2014, tôi có đơn tố cáo hành vi gian lận Giải B Giải Báo chí Quốc gia của ông Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết theo nội dung bài điều tra “Ông Đinh Đức Lập gian dối nhận giải báo chí quốc gia” của báo Người cao tuổi số 101 ra ngày 25/6/2014.

Ngày 7/7/2014, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia có Thông báo số 02/TB-HĐGBCQG về việc rút tên tác giả Đức Anh tức Đinh Đức Lập – Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết khỏi Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần VIII năm 2013. Thông báo cũng nêu rõ sai phạm của Chi hội báo Đại Đoàn Kết: “Chi hội báo Đại Đoàn Kết đã thực hiện sai quy định khi đề nghị bổ sung tên Đức Anh, tức Tổng biên tập Đinh Đức Lập, người không đứng tên trong tác phẩm dự thi, vào danh sách nhận giải”.

Như vậy, hành vi gian lận của Đảng ủy viên - Tổng biên tập Đinh Đức Lập, đảng viên Hà Văn Thọ (Hà Trọng Nghĩa) - Thư ký Chi hội - Trưởng ban Thư ký tòa soạn, đảng viên Nguyễn Thị Cẩm Thúy  - Phó Thư ký chi hội - Trưởng Ban Chuyên đề, là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới uy tín của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự giải, ảnh hưởng tới uy tín của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia…

Đối với Đảng ủy viên – Tổng biên tập Đinh Đức Lập:
Năm 2013, Đảng ủy viên – Tổng biên tập Đinh Đức Lập đã bị kỷ luật Khiển trách Đảng, Khiển trách về mặt chính quyền, nhưng sau đó không chịu tu dưỡng, rèn luyện, không rút kinh nghiệm sâu sắc mà còn cố tình vi phạm đạo đức nghề nghiệp của Hội Nhà báo quy định, vi phạm pháp luật về thi đua khen thưởng. Đảng viên – Tổng biên tập Đinh Đức Lập biết mình không phải là tác giả của bất kỳ bài báo nào trong loạt bài đoạt giải mà vẫn lên sân khấu nhận giải thưởng, đại diện cho nhóm tác giả đoạt giải nhận kỷ niệm chương trước ống kính truyền hình trực tiếp và còn trả lời phỏng vấn nhiều đài truyền hình, phát thanh, báo chí với tư cách là tác giả về loạt bài đoạt giải; thậm chí còn duyệt bài cho đăng ngay trên chính báo Đại đoàn kết bài viết về loạt bài đoạt giải đưa tên Đức Anh vào và còn mở ngoặc chú thích là Đinh Đức Lập. Đó chính là hành vi thiếu trung thực, không tôn trọng sự thật, không xứng đáng là một phóng viên chứ chưa nói đến tư cách, cương vị của một Tổng biên tập. Vì vậy chúng tôi đề nghị Đảng ủy và Ban thường trực Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam xử lý kỷ luật với hình thức tăng nặng đối với Đảng ủy viên, Tổng biên tập Đinh Đức Lập.

Đối với Đảng viên – Phó Thư ký chi hội – Trưởng ban Chuyên đề Nguyễn Thị Cẩm Thúy:
Báo cáo số 05-BC/UBKT – ĐU ngày 12/11/2012 của Tổ Kiểm tra Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy UBTWMTTQ Việt Nam đã kết luận về hành vi gian lận bằng cấp của Nguyễn Thị Cẩm Thúy “Thiếu thận trọng trong việc tiếp nhận và lưu giữ giấy chứng nhận không hợp pháp, tạo dư luận không tốt, gây hoài nghi trong cơ quan, đơn vị, ảnh hưởng đến uy tín của Tổng biên tập và Ban Biên tập”. Tuy nhiên, cho đến nay, Nguyễn Thị Cẩm Thúy chưa bị xử lý kỷ luật gì. Có lẽ vì được bao che không xử lý nên Đảng viên Nguyễn Thị Cẩm Thúy không chịu tu dưỡng, đã cố tình vi phạm Điều 14 và Điều 96 Luật Thi đua khen thưởng, đồng thời vi phạm Hướng dẫn số 01/HD-HĐGBCQG về việc Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ VIII - Năm 2013 của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia. Chúng tôi kính đề nghị Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Chi bộ báo Đại Đoàn Kết, Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết nghiêm túc tiến hành kỷ luật Đảng viên – Trưởng ban Chuyên đề Nguyễn Thị Cẩm Thúy về hành vi vi phạm pháp luật này.

Đối với Đảng viên – Trưởng Ban Thư ký - Thư ký Chi hội Hà Văn Thọ (Hà Trọng Nghĩa):
Hiểu biết pháp luật, biết rõ Tổng biên tập Đinh Đức Lập (bút danh Đức Anh) không phải là tác giả của bài nào trong loạt bài dự thi đoạt giải nhưng vẫn cố tình đề nghị bổ sung thêm tên tác giả Đức Anh (Đinh Đức Lập) vào nhóm tác giả đoạt giải lên Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia, vi phạm Hướng dẫn số 01/HD-HĐGBCQG về việc Hướng dẫn Tuyển chọn tác phẩm báo chí xuất sắc dự Giải báo chí Quốc gia Lần thứ VIII - Năm 2013 của Hội đồng Giải Báo chí quốc gia và Điều 14 và Điều 96 Luật Thi đua khen thưởng. Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị Đảng ủy MTTQ Việt Nam, Chi bộ báo Đại Đoàn Kết, Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết nghiêm túc tiến hành kỷ luật Đảng viên – Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Hà Văn Thọ (Hà Trọng Nghĩa).

Kính thưa quý vị lãnh đạo!

Để bảo vệ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi kính  đề nghị quý vị lãnh đạo sớm chỉ đạo tiến hành xử lý kỷ luật Đảng ủy viên Tổng biên tập Đinh Đức Lập; Đảng viên – Trưởng ban Thư ký Tòa soạn – Thư ký Chi hội Hà Văn Thọ (Hà Trọng Nghĩa); Đảng viên – Trưởng ban Chuyên đề - Phó thư ký chi hội Nguyễn Thị Cẩm Thúy vì hành vi gian lận giải báo chí quốc gia kể trên.

 Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:                                                                 Hà Nội ngày 11 tháng 7 năm 2014
- Ông Nguyễn Thiện Nhân -Ủy viên Bộ Chính trị                                    Người làm đơn
Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch UBTWMTTQVN
-Đảng đoàn Ủy Ban TƯMTTQVN
-Đảng ủy Ủy Ban TƯMTTQVN                                                        
-Ban Thường trực UBTWMTTQVN
Ông Lê Bá Trình – PCT UBTWMTTQVN
-Chi bộ báo Đại Đoàn Kết
-Ban Biên tập báo Đại Đoàn Kết                                                         Nguyễn Mạnh Thắng9 nhận xét:

 1. Ông Nhân và Đảng đoàn, đảng ủy, Ban thường trực có còn trắng trợn bao che cho ông Lập nữa hay không? Hãy chờ xem cuộc họp của Đảng đoàn 3 giờ chiều mai thế nào. Còn với bọn Lập, Khánh, chúng có chịu kỷ luật Hà Văn Thọ và Cẩm Thúy hay không chắc mọi người đã rõ.

  Trả lờiXóa
 2. Nếu kỉ luật kiểu này thì phải kỉ luật hết lấy ai làm cán bộ....

  Trả lờiXóa
 3. Ở MTTQ VN cứ thỏai mái vi phạm, thời buổi này chẳng ai xử lý ai. Cuối năm các đảng viên vẫn cứ hòan thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ nhể!

  Trả lờiXóa
 4. Kế giữ ghế09:24 14 tháng 7, 2014

  Muốn tiếp tục làm tổng biên tập và thực hiện kế họach chia chác khu đất 66 Bà Triệu, Vũ Trọng Kim và Đinh Đức Lập nên chạy gấp ông Đinh Thế Huynh để ông ấy gây sức ép MTTQ cho.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chưa ăn thua! Phải chạy trên nữa. Có gì nhắn em một tiếng. Lấy giá cò hữu nghi thôi. Nhanh chân nhé! Nhiều tay khác đang ngắm nge! đấy!!

   Xóa
  2. Em thương anh Lập lắm! Mấy hôm nay thấy anh í mất ăn mất ngủ run run lòng em quặn đau. Người ta đánh giá kẻ khi nắm quyền càng ác, vô nhân đạo, bẩn, tiểu nhân thì khi "chết" sẽ càng hèn hạ, vậy mà em lại không nghĩ thế. Với em thì Đinh Đức Lập sinh ra là để làm sếp Đại Đoàn Kết mà.

   Xóa
 5. @thị mánh có ý tưởng hay,

  Trả lờiXóa
 6. Nhà cháu bảo cho lão L. này về quê đuổi gà lâu rồi mà sao lão vẫn giương giương thế nhỉ?

  Trả lờiXóa
 7. Người sông Tiền18:24 14 tháng 7, 2014

  Đến mức này mà lãnh đạo cơ quan MTTQTU còn chưa chịu trừng trị TBT Đinh Đức Lập thì không còn gì để nói nữa. Chán thật!

  Trả lờiXóa