Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Đại biểu Quốc hội đề nghị tổ chức đi Trường Sa* Tốt nhất là Quốc hội Việt Nam nên tổ chức lần lượt cho tất cả các đại biểu của mình đi thăm Trường Sa (ít nhất cũng là đại diện cho từng đoàn của mỗi địa phương).  Năm 2011 đã có đoàn đại biểu của 54 dân tộc đi thăm Trường Sa rồi, trong khi các đại biểu Quốc hội thì chưa hề có đoàn chính thức nào, mặc dù trên thực tế cũng có một số vị đại biểu QH đã đi thăm Trường Sa nhưng với tư cách khác. Cách đi theo kiều của đại biểu Lập nói trên cũng chưa phải là chuyền đi chính thức của Quốc hội. Cũng chỉ là "ké" theo đoàn của TP.HCM mà thôi.
Sau khi tổ chức cho các đại biểu đi Trường Sa, Quốc hội cũng nên có tuyên bố rõ ràng, rành mạch các quan điểm của Việt Nam về chủ quyền của người Việt tại Hoàng Sa và Trường Sa. QH làm được điều này thì mới thực sự đáp ứng được mong mỏi của nhân dân cũng như gánh vác được một phần trách nhiệm với tiền nhân và với các thế hệ tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét