Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

KHINH BỈ LUẬN


Không cần thiết phải xây dựng cái gọi là "nền văn hóa khinh bỉ bọn tham nhũng", bởi dân ta vốn đã có sẵn nền văn hóa khinh bỉ bọn ngu dốt rồi.

Song dù có khinh bỉ đến mấy, thì bọn ngu dốt vẫn tồn tại, vẫn ngày càng phát triển trơ lì cùng tuế nguyệt, vẫn leo cao hết mức con người có thể leo, để hàng ngày "ngôn" ra những câu nói, những "luận điểm" ngu tới mức bò nghe thấy cũng phải lăn ra cười.

Mà làm người ngu dốt nào có sung sướng gì. Đã bị thiên hạ khinh bỉ, lại còn bị chửi rủa, con cháu thua thiệt đủ điều... Vậy mà con người ta vẫn cứ hăng hái ngu dốt, ngày càng ngu dốt, dốt leo thang....

Trong khi làm kẻ tham nhũng thì sung sướng vô ngần, quyền ăn, quyền nói, quyền trói, quyền mở... nhất nhất ở trong tay nó, vợ đẹp xe đẹp, nhà bạc ghế vàng, tiền hô hậu ủng, con cháu leo cao...

Cái món "khinh bỉ" kia vô hình, vô tướng, chỉ ngấm ngầm đâu đó, bên trong thì như giả vờ, bên ngoài thì như đạo đức giả... đã không chặn được ngu dốt, thì chặn tham nhũng thể đếch nào được.

Khinh bỉ đã không thể chặn được tham nhũng, thì nên làm ngược lại. Nên... trọng nó, vái lạy nó, tôn vinh nó... như vẫn đang làm, như cái văn hóa trọng quan của dân ta ngàn đời nay vậy.

Tại sao như thế?

Xưa nay kẻ có đức được thiên hạ trọng là lẽ đương nhiên. Song kẻ vô đức mà được trọng thì giảm thọ, mất phước... Nó có thể sung sướng, sống dai kiếp này, song kiếp sau chắc sẽ bị "đọa", con cháu, vây cánh của nó sẽ bị quả báo nhãn tiền, bởi chắc chắn bọn tham nhũng lớp sau sẽ "làm thịt" lũ con cháu, vây cánh của bọn tham những lớp trước. Những việc đó vẫn hằng xảy ra.

Tóm lại là không nên khinh bỉ bọn tham nhũng. Hãy nên trọng nó, càng trọng nhiều nó càng... nặng nghiệp. Đó là cách trừng trị hay nhất, lại được nó cảm ơn, có khi còn được nó biếu ít tiền.
1 nhận xét: