Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Nếu Trịnh Xuân Thanh không vào đảng

Bá Tân
     
Thế là Trịnh Xuân Thanh đã bị khai trừ đảng. 

Chẳng biết cái “tàu” đảng có bỏ cỏ hay không, khi nội bộ có “con ngựa” gánh chịu nỗi đau ê chề tái tê như vậy.

Tại vì Trịnh Xuân Thanh vào đảng cho nên mới bị đảng khai trừ.

Nếu Trịnh Xuân Thanh không vào đảng thì làm gì có chuyện bị lùa ra khỏi đảng .
       
Và mọi sai phạm của Trịnh Xuân Thanh ( hiện đang bị đào xới tận cùng ) sẽ không xảy ra nếu Trịnh Xuân Thanh không vào đảng.
       
Không vào đảng thì đương nhiên không được làm lãnh đạo, không có quyền thì làm sao mà tham nhũng.
         
Không vào đảng sẽ không được làm quan, không có cơ hội sử dụng vô tội vạ tiền thuế của dân để chạy chức, chạy tội, chạy luân chuyển…
        
Con hư tại mẹ , cháu hư tại bà. Đảng tự nhận là cha , là mẹ , là ông , là bà. Giống như con hư tại mẹ, đảng viên hư hỏng  ( nhất là đảng viên có chức có quyền ) là tại vì đảng. Đảng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi đảng viên hư hỏng.
         
Nếu không vào đảng, cứ thủy chung son sắt với hàng ngũ quần chúng thì Trịnh Xuân Thanh thoát được sai phạm.
         
Sai phạm nghiêm trọng, bị khai trừ đảng, trở thành quần chúng, trả lại cho quần chúng.
        
Sao lại kì cục như vậy. Hóa ra quần chúng là cái sọt rác, cái bể phốt của đảng.
         
Cái hư hỏng của đảng tại sao lại ném cho quần chúng, dí vào quần chúng.
          
Quần chúng là tuyệt vời nhất. Sẽ không có dân tộc, không có tổ quốc nếu không có quần chúng. Quần chúng là vĩnh viễn, cho dù thể chế chính trị biến động như lật bàn tay.
         
Sinh ra đã là quần chúng. Không cần kết nạp. Chẳng thèm khai trừ. Quần chúng tự giáo dục , tự noi gương trở thành người tốt, người tử tế.
         
Quần chúng muôn năm.
        
Đảng phải sửa cách dùng người của đảng. Không nên ( nói đúng hơn là không được ) đưa người hư hỏng của đảng dúi vào quần chúng.
         
Đảng ( hoặc nhà nước ) nên lập ra cái hội hư hỏng, nhốt những người hư hỏng của đảng vào cái hội ấy. Làm như vậy là để tránh lây nhiễm hư hỏng cho quần chúng.
       
Quần chúng chưa và sẽ không khai trừ bất cứ thành viên nào nằm trong tổ chức của mình. Quần chúng vô cùng nhân văn và độ lượng. Không khai trừ nhưng quần chúng có sức mạnh vô biên.
        
Quần chúng là trời cao , đất rộng.
      
Quần chúng sinh ra mọi vĩ nhân, anh hùng. 
        
Quần chúng tự nguyện nhường cơm, sẻ áo cho nhau.
        
Quần chúng hết lòng nâng đỡ, dìu dắt người lầm lỗi.
       
Quần chúng là cha đẻ của bia đá và bia miệng…
       
Quần chúng muôn muôn năm.

                                                                
Bá Tân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét