Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Nền kinh tế Việt Nam đang mất đi một số động lực do những cản trở từ cơ cấu


Bài phát biểu tại Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam 2012

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng thế giới tại Việt Nam
Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà Tài trợ cho Việt Nam
Hà Nội , Việt Nam
10 Tháng 12 Năm 2012

[ Lược bỏ một đoạn kính thưa và lời cảm ơn mang tính nghi thức]
...
Tôi xin chúc mừng Chính phủ đã đạt được những kết quả ấn tượng về ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2012.  Kết quả này là nhờ có việc nhận định rằng ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên quan trọng, nhờ có cam kết chính trị mạnh mẽ đã giúp tạo ra những hành động quyết đoán.

Đồng thời, xu hướng tăng trưởng tiếp tục giảm xuống trong những năm qua – năm nay là tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1999 - cho thấy nền kinh tế đang mất đi một số động lực mà những cản trở về cơ cấu đã và đang làm ảnh hưởng đến tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Các nguyên nhân kém hiệu quả về cơ cấu chính – doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngân hàng và tài chính yếu kém và đầu tư công kém hiệu quả đã được Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chính phủ xác định rất rõ. Hiện tại cần thiết phải có những cam kết chính trị, giải pháp và hành động. Những động thái này sẽ giúp tạo ra những thành công cụ thể ban đầu, tạo ra sự tự tin vào Chính phủ và vào thành công của những hành động về sau.

Không có những giải pháp quyết đoán, thì chi phí để giải quyết những thách thức này sẽ cao. Ở một số nước, chi phí giải quyết khó khăn trong khu vực tài chính cao đến mức 30-40% GDP. Không có giải pháp kiên quyết, Việt Nam cũng có khả năng gặp rủi ro rơi vào bẫy thu nhập trung bình với năng lực cạnh tranh thấp, với khả năng quay trở lại tình hình bất ổn định tái diễn làm nghiêm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng trong xã hội. Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ không đi vào con đường này và chúng tôi mong muốn có thể hỗ trợ Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam từ việc lập kế hoạch đến triển khai thực tế.  Các hành động quyết đoán và tin cậy có thể thu hút các nguồn lực tư nhân cần thiết để bổ sung các nguồn lực hiện có của Chính phủ và đó là nội dung mà chúng tôi và các đối tác phát triển có thể thảo luận để giải quyết những thách thức này. 

Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận hai vấn đề là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thành công khi trở thành quốc gia có thu nhập trung bình.  Việt Nam cần xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng dịch chuyển từ năng suất thấp, giá trị thấp sang năng suất và giá trị cao hơn.

Kỹ năng cao là cần thiết trong các lĩnh vực như kỹ thuật, nhận thức và giao tiếp. Nâng cao những kỹ năng này trong lực lượng lao động sẽ đòi hỏi phải tăng cường toàn bộ hệ thống giáo dục từ cấp mẫu giáo đến cấp đại học và dạy nghề giúp đặt nền tảng vững chắc cho quá trình học tập lâu dài.

Việc quản lý các nguồn lực đất đai hạn chế của Việt Nam cũng rất quan trọng. Đảm bảo quyền sở hữu đất cho người dân, việc sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp, tăng cường sử dụng đất cho các nhóm dễ tổn thương như phụ nữ, người nghèo và dân tộc thiểu số giúp tăng cường tính minh bạch và bình đẳng cho việc thu hồi và đền bù đất đai của Nhà nước và hạn chế những vấn đề nảy sinh trong quá trình thu hồi đất bắt buộc, và nâng cao tính hiệu quả của hệ thống quản lý và quy hoạch sử dụng đất trong khuôn khổ quản lý đất đai chung sẽ rất quan trọng đối với hiệu quả và toàn diện của quá trình phát triển của Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi hy vọng những điểm này sẽ được thể hiện trong Luật Đất đai mới sẽ được thông qua vào năm 2013.

Trong năm nay, Chính phủ và các đối tác Phát triển đã dành nhiều thời gian trao đổi về việc Hội nghị CG cho Việt Nam sẽ phát triển như thế nào trong giai đoạn mới của đất nước cũng như tình hình có nhiều thay đổi của các đối tác phát triển ở Việt Nam. Hội nghị các nhà tài trợ cho Việt Nam lần này sẽ là hội nghị cuối cùng được tổ chức theo mô hình được thiết kế từ 20 năm trước chủ yếu để phục vụ cho diễn đàn huy động nguồn lực ODA. Hiện nay hầu hết các đối tác phát triển đã có những cam kết và thảo luận ODA riêng và chức năng huy động nguồn lực của Hội nghị các nhà tài trợ đã không còn phù hợp. Điều cần thiết hiện nay là cần có một diễn đàn đối thoại mở rộng và hợp lý giữa Chính phủ và các đối tác về phát triển của Việt Nam. Hai mươi năm trước, đối tác chính là Chính phủ và các đối tác phát triển.  Hiện nay có thêm nhiều đối tác trong quá trình phát triển của Việt Nam – xã hội dân sự cả trong nước và quốc tế, cũng như khu vực tư nhân.  Chúng tôi hy vọng rằng hình thức diễn đàn mới sẽ giúp bao trùm cả nhóm mở rộng này, giúp sử dụng một cách hiệu quả tham gia của các bên liên quan.  Cuối cùng chúng tôi rất mong CG sẽ theo định hướng hành động hơn và xác định được các lĩnh vực tập trung sau đó một cách cụ thể.  

Tôi tin tưởng rằng chúng ta đang bước vào giai đoạn mới cho đối thoại và đối tác khi chúng ta chuyển sang một hình thức CG mới vào năm 2013 và sau đó.  Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Thủ tướng và rất mong tiếp tục nhận được hỗ trợ của Thủ tướng trong những năm tới. 

Kính thưa Thủ tướng, các đối tác phát triển, chúng tôi rất đánh giá rất cao cơ hội thảo luận về các vấn đề phát triển chính của Chính phủ Việt Nam.  Thay mặt tất cả các đại biểu, tôi xin cam kết rằng chúng tôi sẽ đi theo định hướng này trên tình thần trách nhiệm và nhiệt tình và hy vọng sẽ giúp Thủ tướng và Chính phủ giai đoạn quan trọng này của quá trình phát triển đất nước. 

Hội nghị sẽ thảo luận cởi mở, chân thành và mang tính xây dựng, giúp đem lại lòng tin và thiện chí củng cố thêm quan hệ đối tác của chúng ta.  
  
Tôi rất mong tất cả chúng ta sẽ duy trì hỗ trợ tập trung và giúp mở ra các cơ hội đối thoại thông qua việc chia sẻ và lắng nghe ý kiến.

Tôi chúc hội nghị thành công tốt đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét