Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Về "công hàm 1958" của Thủ tướng Phạm Văn Đồng


CÔNG HÀM 14/9/1958 DO THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ LÀ "CÁI BẪY" NGOẠI GIAO CỦA CT HỒ CHÍ MINH LỪA CHU ÂN LAI

 

LS Nguyễn Trọng Quyết.


-Ngày 14 tháng 9 năm 1958 lại là ngày Chủ nhật. Đây là ngày nghỉ hàng tuần của các cơ quan Nhà nước, trong đó có Chính phủ ?
-Tại thời điểm năm 1958, quyền hạn của chức danh Thủ tướng được quy định theo Hiến pháp năm 1946.
-Điều 44 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ:
“Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Phó Chủ tịch và Nội các.
Nội các có Thủ tướng, các bộ trưởng. Có thể có Phó Thủ tướng”.
Quy định trên cho thấy: Thủ tướng chỉ là người đứng đầu nội các, là một thành viên trong số rất nhiều thành viên của Nội các, do Chủ tịch nước chọn và đưa ra Nghị viện biểu quyết. Các quy định khác của bản Hiến pháp xác nhận vị trí người đứng đầu Chính phủ khi ấy là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa...
-Như vậy chữ ký của Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong Công hàm 14/9/1958 hoàn toàn không có giá trị pháp lý, tư cách pháp nhân thay mặt Chính phủ Việt Nam theo Hiến pháp 1946! 
Cảm ơn Ls Nguyễn Trọng Quyết đã phát hiện ra "cái bẫy" pháp lý  có giá trị này ?


Ngày 14 tháng 9 năm 1958, tại sao?

Ngày 14 tháng 9 năm 1958 từ Hà Nội, “Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” Phạm Văn Đồng gửi Chu Ân Lai – Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có nội dung như sau:
“ Thưa đồng chí Tổng lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để đồng chí Tổng lý rõ:
Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.
Chính phủ nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên mặt bể…
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958 …”
Xét về mặt câu chữ cho thấy: văn bản này được làm tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Diễn giải theo trình tự có thể suy luận: Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nhóm họp, biểu quyết nhất trí ghi nhận và tán thành tuyên bố về hải phận của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; cuộc họp có thể diễn ra vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 hoặc trong khoảng thời gian 10 ngày trước đó (từ ngày 4 tháng 9 năm 1958 đến ngày 13 tháng 9 năm 1958). Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký văn bản thông báo quan điểm của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho Chu Ân Lai. Vì văn bản được ký vào ngày 14 tháng 9 năm 1958 nên đương nhiên, con dấu của Chính phủ cũng được đóng vào ngày này.
Nhưng ngày 14 tháng 9 năm 1958 lại là ngày Chủ nhật. Đây là ngày nghỉ hàng tuần của các cơ quan Nhà nước, trong đó có Chính phủ. Có đúng là ngày Chủ nhật 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và bộ máy giúp việc vẫn tới Phủ Thủ tướng làm việc bình thường, soạn thảo và ký ban hành văn bản gửi Chu Ân Lai? Hay sự thật, văn bản này đã được soạn rồi ký sẵn một hoặc nhiều ngày trước đó, thậm chí là sau đó?

Quyền hạn của Thủ tướng!

Tại thời điểm năm 1958, quyền hạn của chức danh Thủ tướng được quy định theo Hiến pháp năm 1946.
Cần nhấn mạnh rằng, văn bản ngày 14 tháng 9 năm 1958 ghi chức danh “Thủ tướng Chính phủ” trong phần người ký là chưa chính xác. Điều này rất dễ gây ra sự hiểu lầm tai hại: Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ và có quyền đại diện cho chính phủ ấy.
Thế nhưng, quy định của Hiến pháp năm 1946 lại hoàn toàn không phải như vậy.
Điều 44 Hiến pháp năm 1946 ghi rõ:
“Chính phủ gồm có Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Phó Chủ tịch và Nội các.
Nội các có Thủ tướng, các bộ trưởng. Có thể có Phó Thủ tướng”.
Quy định trên cho thấy: Thủ tướng chỉ là người đứng đầu nội các, là một thành viên trong số rất nhiều thành viên của Nội các, do Chủ tịch nước chọn và đưa ra Nghị viện biểu quyết. Các quy định khác của bản Hiến pháp xác nhận vị trí người đứng đầu Chính phủ khi ấy là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Không có một điều luật riêng biệt quy định quyền hạn cụ thể của chức danh Thủ tướng và thậm chí, người giúp đỡ Chủ tịch nước là Phó Chủ tịch mà không phải là Thủ tướng. Nói cách khác, quyền hạn của Thủ tướng theo Hiến pháp 1946 rất hạn chế, bó hẹp trong một số công việc như: chọn Bộ trưởng để đưa ra Nghị viện biểu quyết; chọn thứ trưởng để Hội đồng Chính phủ chuẩn y; chịu trách nhiệm về con đường chính trị của Nội các. Bản Hiến pháp cũng không có điều khoản quy định về thẩm quyền của Nội các.
Thay vào đó, Hiến pháp 1946 lại quy định rất cụ thể quyền hạn của Chủ tịch nước và quyền hạn của Chính phủ. Trong số các quyền hạn của Chủ tịch nước theo quy định tại Điều 49, có các quyền hạn sau:
- Thay mặt cho nước;
- Chủ tọa Hội đồng Chính phủ;
- Ký hiệp ước với các nước;
Rõ ràng, Chủ tịch nước mới là chức danh đại diện cho nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa nói chung, cho Nhà nước và Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nói riêng trong quan hệ bang giao với các nước mà Cộng hòa nhân dân Trung Hoa không phải là ngoại lệ. Thủ tướng chỉ là một thành viên của nội các – một cơ quan của Chính phủ và không có các quyền hạn này.
Cũng không có bằng chứng cho thấy Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Hội đồng chính phủ khi ấy đã ủy nhiệm cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng được quyền đại diện ra văn bản phúc đáp tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.   

Chính phủ có họp?
 Văn bản ngày 14 tháng 9 năm 1958 nêu rõ là: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành…”. Do vậy theo logic, sau khi có Tuyên bố về hải phận ngày 4 tháng 9 năm 1958, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã có một cuộc họp và nội dung cuộc họp đã thể hiện ý chí “ghi nhận”, “tán thành” tuyên bố của Trung Quốc.
Như đã trích dẫn một phần Điều 49 Hiến pháp năm 1946, Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có quyền “chủ tọa Hội đồng Chính phủ”. Dựa trên tư liệu từ báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn), nhật ký làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 04 tháng 9 năm 1958 đến ngày 14 tháng 9 năm 1958 được ghi lại như sau:
- Ngày 4 tháng 9 năm 1958:
+ Sáng: tiếp đoàn Đại biểu bóng đá  Campuchia;
+ Trong ngày, dự họp ban Bí thư bàn một số vấn đề về báo Nhân dân và công tác dân vận;
+ Trong ngày: tiếp đoàn đại biểu cán bộ trường thiếu sinh quân Quế Lâm và bệnh viện Nam Ninh;
- Ngày 5 tháng 9 năm 1958:
+ Dự họp Bộ Chính trị để bàn về công tác tổ chức Đảng, Chính phủ và công tác thủy lợi;
- Ngày 6 tháng 9 năm 1958:
+ Gửi đện mừng các vị lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên;
- Ngày 7 tháng 9 năm 1958:
+ Sáng: đi thăm công trình thủy nông Gia Thượng, xã Ngọc Thụy, quận 8 (huyện Gia Lâm), ngoại thành Hà Nội;
+ Cùng ngày, đến thăm Trường sỹ quan hậu cần;
- Ngày 8 tháng 9 năm 1958:
+ 7 giờ, tiếp đoàn đại biểu hòa bình Miến Điện;
+ Trong ngày: dự họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh thống nhất nước nhà;
+ Cùng ngày: gửi huy hiệu tặng ông Phùng Quang Chiểu và Thanh niên xã Thống Nhất (Lào Cai);
 - Ngày 9 tháng 9 năm 1958: không ghi lịch làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Ngày 10 tháng 9 năm 1958:
+ Dự họp ban Bí thư để bàn về chính sách phân bón cho nông nghiệp và một số vấn đề khác;
+ Cùng ngày, ký quyết định số 86/QĐ giảm án tử hình xuống tù chung thân cho một phạm nhân can tội giết người;
- Ngày 11 tháng 9 năm 1958: không ghi lịch làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Ngày 12 tháng 9 năm 1958:
+ Dự họp bộ Chính trị bàn về quản lý gạo vụ mùa năm 1958 và về con số kiểm tra kế hoạch Nhà nước năm 1959;
- Ngày 13 tháng 9 năm 1958:
+ Sáng: thăm lớp học Chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc tổ chức tại Hà Nội;
+ Sau đó, thăm triển lãm mỹ thuật toàn quốc năm 1958;
+ Chiều: tiếp giao sư người Miến Điện U.Oong la và phu nhân;
- Ngày 14 tháng 9 năm 1958:
+ Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhan đề: Công xã nhân dân, ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số ra 1645 giới thiệu về quá trình hình thành và những đặc điểm của công xã nhân dân ở Trung Quốc.
 Không có tư liệu phản ánh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ tọa bất cứ cuộc họp nào của Hội đồng chính phủ trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 9 năm 1958 đến ngày 14 tháng 9 năm 1958. Cũng không thể nói có việc Phó Chủ tịch nước thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh để chủ tọa Hội đồng chính phủ vì thời kỳ này, không ai được bổ nhiệm giữ chức danh Phó Chủ tịch nước.  
Nếu điều này là sự thật thì văn bản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng ghi “Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, quy định về hải phận…” là hoàn toàn không chính xác; và tiếp nữa, Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng không có quyền đại diện cho Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa để hứa hay cam kết với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về mọi vấn đề có liên quan đến thực thi tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 vì thẩm quyền này thuộc về Hội đồng Chính phủ và Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hòa.
Nếu điều này là sự thật thì văn bản do ông Phạm Văn Đồng ký hẳn nhiên không phải là “công hàm ngoại giao” như kẻ xâm lược đã thổi phồng, cường điệu hóa mà thực chất chỉ là một lá thư viết vội của cá nhân Thủ tướng nội các thuộc Chính phủ nước Việt nam dân chủ cộng hòa gửi Tổng lý Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có nội dung hoàn toàn không phản ánh quyết định của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khi ấy. Theo cách nói dân gian, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói dối Chu Ân Lai và thật lực cười khi Trung Quốc lại lấy những lời nói dối đó đó làm căn cứ để khẳng định chủ quyền phi lý đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

***
Cho đến chừng nào Hoàng Sa và một phần Trường Sa vẫn còn nằm trong tay ngoại bang, lá thư viết vội của ông Phạm Văn Đồng vẫn được kẻ xâm lăng sử dụng như một bằng chứng để biện hộ cho hành vi bành trướng của chúng thì chừng đó, mỗi người con đất Việt vẫn kiên quyết và thẳng thừng bác bỏ văn bản vô giá trị này.

Ls Nguyễn Trọng Quyết 

----------------------------------------
Phụ lục: Danh sách Chính phủ mở rộng

Chính phủ mở rộng (từ kỳ họp thứ 5 đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá I) 
(Theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Quốc hội khoá I, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/9/1955 và được tiếp tục bổ sung cho đến Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa I, ngày 27-5-1959)



Chủ tịch nước
Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Phạm Văn Đồng (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Ông Phan Kế Toại (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ông Võ Nguyên Giáp (từ 9-1955)
Phó Thủ tướng
Ông Trường Chinh (từ 4-1958)
Ông Phạm Hùng (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Công an
Ông Trần Quốc Hoàn
Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Ông Nguyễn Văn Huyên
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ông Lê Văn Hiến (đến 6-1958)
Ông Hoàng Anh (từ 6-1958)
Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện
Ông Nguyễn Văn Trân (từ 9-1955)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi và Kiến trúc
Ông Trần Đăng Khoa (từ 9-1955 đến 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Thủy lợi
Ông Trần Đăng Khoa (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Kiến trúc
Ông Bùi Quang Tạo (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp
Ông Lê Thanh Nghị (từ 9-1955)
Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp
Ông Phan Anh (từ 9-1955 đến 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Nội thương
Ông Đỗ Mười (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Ngoại thương
Ông Phan Anh (từ 4-1958)
Bộ trưởng Bộ Y tế
Ông Hoàng Tích Trí (đến 5-1959)
Ông Phạm Ngọc Thạch (từ 5-1959)
Bộ trưởng Bộ Lao động
Ông Nguyễn Văn Tạo
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ông Vũ Đình Hòe
Bộ trưởng Bộ Văn hoá
Ông Hoàng Minh Giám
Bộ trưởng Bộ Thương binh
Ông Vũ Đình Tụng (đến 5-1959, vì giải thể)
Bộ trưởng Bộ Cứu tế
Ông Nguyễn Xiển (từ 9-1955 đến 5-1959, vì giải thể)
Bộ trưởng Bộ Nông lâm
Ông Nghiêm Xuân Yêm
Bộ trưởng Phủ Thủ tướng
Ông Phạm Hùng (từ 9-1955 đến 4-1958)
Ông Nguyễn Duy Trinh (từ 4-1958 đến 12-1958)
Ông Nguyễn Khang (từ 5-1959)
Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Ông Nguyễn Văn Trân (từ 4-1958 đến 12-1958)
Ông Nguyễn Duy Trinh (từ 5-1959)
Bộ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước
Ông Lê Văn Hiến (từ 12-1958)
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Nhà nước
Ông Trường Chinh (Phó Thủ tướng kiêm chức từ 4-1958)


( Bài do LS Nguyễn Trọng Quyết gửi cho Phamvietdao.net )

7 nhận xét:

 1. Vấn đề này người ta đã bàn luận nát nước rồi, nay ông đưa ra lại với một lập luận không đâu vào đâu.

  Hãy nghe Ba Sàm bình luận :


  BÌNH LUẬN của BA SÀM
  http://anhbasam.wordpress.com/2013/01/09/tin-thu-tu-09-01-2013/

  Lập luận này không đủ thuyết phục, ngoại trừ nói cho nhau nghe, không thể đem ra cãi với TQ hay cãi trước tòa án quốc tế. Tại sao không lập luận rằng Hoàng Sa ở phía nam vĩ tuyến 17, lúc đó thuộc VNCH, nên công hàm Phạm Văn Đồng ký không có giá trị? Ta không thể ký cho, bán, tặng… vùng đất mà ta chưa làm chủ. Do không thừa nhận chính quyền VNCH, nên ta cố cãi cho dù lý lẽ đưa ra không đủ sức thuyết phục.

  Ngoài ra, vụ “Công hàm” này, từ ngày 21/3/2012, sau đó thêm nhiều lần, chúng tôi đã bàn tới một điều quan trọng, quyết định tất cả, được gọi là “Tử huyệt” – nó nằm trong vấn đề “chính trị”, chứ không phải “pháp lý”. Đơn giản là, không giống như tất cả mọi tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia khác trên thế giới, thậm chí cả giữa Liên Xô và Trung Quốc cùng hệ thống XHCN trước đây, tranh chấp VN-TQ ngày nay y chang chuyện cãi cọ trong một “hội kín”, giữa trùm và đệ tử. Họ có thể ra đường la làng chửi bới nhau, xin xóm giềng giúp “hòa giải”. Thế nhưng, trong “hội”, họ đã thỏa thuận với nhau những gì, họ giấu biến, thiên hạ làm sao biết được mà phân xử, bàn bạc chi mất công, hoặc chỉ là trò mèo cho họ lợi dụng.

  Vụ “Công hàm” rất có thể mới chỉ là một trong rất rất nhiều vụ họ đã thỏa thuận ngầm với nhau mấy chục năm nay, giờ cãi nhau không xong, trùm hội mới thò ra cho thiên hạ biết, để khỏi bênh kẻ đệ tử này mất công nữa. Đệ tử này mà còn tiếp tục hỗn láo, trùm hội sẽ lại nhá tiếp ra cả đống chuyện đi đêm, cắt máu thề nguyền trong hội kín ra nữa. Chính vì vậy mà kẻ đệ tử không dám đem ra cho chính quyền phân xử, chỉ la làng thôi, sợ đem xử, nó bung hết chuyện hèn hạ đi đêm bao nhiêu năm ra, thì thua trắng tay. Cái thua lớn hơn nữa, kẻ tiểu đệ này còn sợ nhất, là nếu gia đình, người thân, bạn bè mình biết đã bán đứng họ ra sao, bán nhà bán cửa, … khi cắt máu ăn thề với trùm hội, họ sẽ trừng phạt khốc liệt.


  Và chịu khó đọc các tài liệu dưới đây :

  (còn tiếp)



  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thôi đi các ông muốn đất nước mình bất ổn. Việc công hàm năm 1958 của cố TT PVĐ là rất khôn khéo, cái nào chấp nhận và cái nào từ chối, trong điều kiện vừa nhờ bạn và cũng vừa lo xa cho dân tộc. Xin dẹp định kiến riêng tư mà lo cho đất nước thắng lợi, yên bình.

   Xóa
  2. Muốn đất nước lớn mạnh,tuyệt đối không được để ung nhọt tồn tại bên trong.chỉ việc ký cái công hàm đó cũng đã mang về sự ô nhục cho quốc gia dân tộc,cho hồn thiêng sông núi .còn người việt nam có thể chết chứ không bao giờ chịu mất nước...thật sự không có ý đã kích hay nghiên về bên này, hoặc bên kia rồi tranh cãi,mắng chửi loạn xạ như vẩn thường thấy...nhưng chỉ hai trận hải chiến 1974 và 1988 là đủ hiểu rồi...nếu yêu tổ quốc,nếu biết nghĩ đến quốc gia thì hảy dẹp bỏ sự riêng tư cho sự thật được lên tiếng và giử lại những điều đúng đắn...

   Xóa
 2. Lập luận của TQ:Chúng tôi chỉ biết anh gửi Công hàm nội dung như trên , ký và đóng dấu là của Chính phủ VNDCCH.Việc nội bộ của anh tôi không biết,các anh tự chịu trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bạn nói đúng, đó là một sai lầm tai hại của Lãnh đạo VN, nhưng bây giờ chúng ta không thể thừa nhận được và tìm cách bác bỏ nó, Quan trọng là HS và TS trước đây hoàn toàn là của Người Việt Nam có thể nó ko phải là của ĐCS nhưng VNCH vẫn là của Người Việt Nam. Công hàm này giống như 1 hành động bán 1 phần lãnh thổ của người VN nói cách khác là bán nước..... Bây giờ chúng ta phải tỉnh táo, hiểu đúng bản chất của sự việc và hành động sao cho thông minh nhất, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ Quốc VN......

   Xóa

 3. (tiếp theo)

  Về Công Hàm do Phạm Văn Ðồng ký ngày 14/9/1958

  14-9-1958 - NGÀY PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ CÔNG HÀM
  Đỗ Thành Công - 04:54:pm 19/07/11
  http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/07/14-9-1958-ngay-pham-van-ong-ky-cong-ham.html
  .
  Báo VN nói về Công hàm Phạm Văn Đồng
  BBC - Cập nhật: 09:14 GMT - thứ tư, 20 tháng 7, 2011
  http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/07/110720_daidoanket_article.shtml
  .
  CÔNG HÀM 1958 VỚI CHỦ QUYỀN HOÀNG SA & TRƯỜNG SA của VIỆT NAM (báo Đại Đoàn Kết)
  http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/07/cong-ham-1958-voi-chu-quyen-hoang-sa.html
  .
  Sử dụng công hàm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm bằng chứng, Trung Quốc đã bộc lộ điểm yếu tạo cơ hội cho Việt Nam đòi lại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa
  Lê Văn Cường, Kỹ sư xây dựng - 19/07/2011
  http://boxitvn.blogspot.com/2011/07/su-dung-cong-ham-cua-co-thu-tuong-pham.html
  .
  Ðã đến lúc nói thật về Công Hàm Phạm Văn Đồng
  Lê Phan - Thứ Hai - 11 Tháng 7, 2011
  http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?z=97&a=133731&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NguoiVietOnline+%28NG%C6%AF%E1%BB%9CI+VI%E1%BB%86T+Online+%28www.nguoi-viet.com%29%29
  .
  Những điều nói trong công hàm TT Phạm Văn Đồng [1/4]
  Vũ Quí Hạo Nhiên - June 28, 2011
  http://vqhn.wordpress.com/2011/06/28/nh%e1%bb%afng-di%e1%bb%81u-noi-trong-cong-ham-tt-ph%e1%ba%a1m-van-d%e1%bb%93ng/
  .
  Công hàm TT Phạm Văn Đồng cần giải thích, đừng giấu nhẹm [2/4]
  Vũ Quí Hạo Nhiên - June 25, 2011
  http://vqhn.wordpress.com/2011/06/25/cong-ham-tt-ph%E1%BA%A1m-van-d%E1%BB%93ng-c%E1%BA%A7n-d%C6%B0%E1%BB%A3c-gi%E1%BA%A3i-thich-d%E1%BB%ABng-gi%E1%BA%A5u-nh%E1%BA%B9m/
  .
  Đảo của VNCH, nguyên tắc estoppel và công hàm của TT Đồng [3/4]
  Hao-Nhien Vu - July 9, 2011
  http://vqhn.wordpress.com/2011/07/09/d%e1%ba%a3o-c%e1%bb%a7a-vnch-nguyen-t%e1%ba%afc-estoppel-va-cong-ham-c%e1%bb%a7a-tt-d%e1%bb%93ng/
  .
  Lối ra cho công hàm TT Đồng (4/4)
  Vũ Quí Hạo Nhiên - July 14, 2011
  http://vqhn.wordpress.com/2011/07/14/l%e1%bb%91i-ra-cho-cong-ham-tt-d%e1%bb%93ng/
  .
  Tranh chấp Biển Đông: Phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Việt về 'Công hàm Phạm Văn Đồng'
  Duy Ái – VOA - Thứ Sáu, 08 tháng 7 2011
  http://www.voanews.com/vietnamese/news/focus/south-china-sea-dispute-07-08-11-125223929.html
  .
  Việt Nam cần điều chỉnh lại chiến lược Biển Đông. (1)
  Trương Nhân Tuấn - Đăng ngày: 11:39 24-06-2011
  http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan/article?mid=771&prev=776&next=763
  .
  Việt Nam cần điều chỉnh lại chiến lược Biển Đông. (2)
  Trương Nhân Tuấn - Đăng ngày: 15:30 26-06-2011
  http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan/article?mid=776&prev=-1&next=771
  .
  Công Hàm do Phạm Văn Ðồng ký ngày 14/9/1958
  http://conghambannuoc.tripod.com/
  .
  Asia Times nhắc đến công hàm 1958, Việt Nam nói gì...
  Vũ Thị Phương Anh - Chủ nhật, ngày 26 tháng sáu năm 2011
  http://bloganhvu.blogspot.com/2011/06/asia-times-nhac-en-cong-ham-1958-viet.html
  .
  Trung Quốc: Việt Nam hãy coi chừng đấy, chúng tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi...(*)
  China runs gauntlet in South China Seas
  Jian Junbo và Wu Zhong - The Asia Times
  Lê Quốc Tuấn. X-cafeVN chuyển ngữ - Thu, 06/23/2011 - 21:55
  http://www.x-cafevn.org/node/2274

  Có phải bức công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là lá bài tẩy trong tình hữu nghị Việt-Trung?
  Đinh Kim Phúc - 16/06/2011
  http://boxitvn.blogspot.com/2011/06/co-phai-buc-cong-ham-cua-thu-tuong-pham.html


  Trả lờiXóa
 4. "CÔNG HÀM 14/9/1958 DO THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG KÝ LÀ "CÁI BẪY" NGOẠI GIAO CỦA CT HỒ CHÍ MINH LỪA CHU ÂN LAI :"

  Chỉ đọc tựa đề đã thấy ngay là không thuyết phục được người đọc. Không thể biện luận theo luật bánh vẽ của đảng csVN đối với Quốc Tế .
  Đau lòng.

  Trả lờiXóa